Рамазандан кийин алты күн орозо кармоо
26.05.2020

Рамазандан кийин алты күн орозо кармоо

"Ким бир жакшылык кылса, ага он жакшылыктын сообу берилет, ким бир жамандык кылса, ага бир жамандыктын эле жазасы берилет. Алар зулум кылынбайт". (Анаам сүрөөсү: 160-аят)

Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) айтат: "Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткан: "Ким Рамазан айын толук орозо кармап жана Шаввал айынан алты күн кошуп кармаса, өмүр бою орозо кармагандай болот".

Анткени бир жыл үч жүз алтымыш күн болот, Рамазан айынын отуз күнүн онго көбөйтсөк үч жүз күн менен барабар болот.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткан: "Алла Таала асман менен жерди Шаввал айынын алты күнүндө жаратты, андыктан, ким Шаввал айынан алты күн орозо кармаса, Алла Таала ага асман-жердеги баардык жаралган нерселердин санынчалык сооп жазып, ошончолук даражасын көтөрөт".

Суфян Саурий (Алла ырайым кылсын) айтат:

- Мен Меккеде үч жыл болдум, Мекке элинен бир киши күндө бешим убактында мечитке келип Алланын үйүн айланып, зыярат кылып, бешим намазын бүтүп, үйүнө кайтып кетет эле. Күндөр өтүп экөөбүз таанышып бири-бирибизге көнүшүп калдык. Ал киши бир күн ооруп калып, мени үйүнө чакырып мага айтты:

- Мен өлүп калсам, мени өз колуң менен жууп, кепиндеп жаназамды окутуп, мүрзөгө койгондон кийин, мени ошол түнү көрдө жалгыз калтырбагын, менин мүрзөмдүн башында жатып, келме келтирип, Куран окуп жүргүн, мен сенин Куран окуган үнүңдү угуп, көңүлүм ток болуп, периштелердин суроосуна шашпай жооп бере тургандай болоюн.

Суфян Саурий (Алла ырайым кылсын) айтат:

- Мен ал кишинин осуятын аткарып, мүрзөсүнүн башында түнү менен Куран окуп олтуруп, бир аз көзүм үргүрөп кетип, ошол учурда бир үн уктум:

- Оо, Суфян! Бул киши сенин бул жерде олтурууңа эч кандай муктаждыгы жок, мен айттым:

- Ал мага ушул ишти кылуума осуят кылган десем, туура, бирок, ал киши дайым отуз күн орозо кармагандан кийин Шаввал айынан алты күн орозо кошуп кармап жүргөн, андыктан, бул киши сенин жардамыңа муктаж эмес. Мен бул үндү үч жолу укканымдан кийин, бул Алла Тааладан аян болду - деп, ал кишини калтырып кайтып кеттим. (Бадрур-Дураф)

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен