Сакалым өлүмдү эскертет
22.08.2020

Сакалым өлүмдү эскертет

Азирети Умар калыйпа болуп турган учурда бир адамды жанына жардамчы кылып алат. Анын милдети күн сайын калыйпага өлүмдү эскертип туруу болчу. Ал күн сайын эртең менен калыйпага келип: 

- Оо, момундардын падышасы, өлүмдү эсиңден чыгарба! – деп айтып турчу.

Адилеттүүлүк, такыбаалык, эр жүрөктүүлүк жагынан алдына адам салбаган калыйпа өзүнө ишене албай ушул жолго барган болчу. Бир күнү калыйпа күзгү бетинен өз келбетин карап, сакал-чачын ак аралай баштаганын көрөт. Ошол күнү ал адаттагыдай өлүмдү эскертүүчү жалчынын кереги жок деген чечимге келет да, анын ишин токтотот. 

- Оо, момундардын падышасы, эмне үчүн өз пикириңизден баш тарттыңыз же өлүмдү эскерүүдөн тажадынызбы? – деди насаатчы таң калганын жашыра албай.

- Ушул убакка чейин жаштык мени жандап жүрчү. Жаштыкка алданып, өлүмдү, акыретти унутуп калбайын деп чочулап, аларды эстетип туруу үчүн сага тапшырма берген элем. Бүгүн күзгүдөн өзүмдү карасам чач-сакалыма ак аралап, жаштыктан алыстап калыпмын, – деди Умар, сылык гана, - эми мага мобул агарган сакалым менен чатарым өлүмдү эскертип турат. Сен мага бир күндө бир жолу эскертсең булар мага мүнөт сайын эскертип турушат. 

Бейиш гезити