Себеп
22.01.2023

Себеп

Бир балыкчы ар дайым эки уулуна "Себепсиз эч нерсе болбойт. Жаман нерсе болсо да, баары бир аягы жакшы болот. Жаман нерсе сөзсүз жакшы нерсеге себепчи болот", – деп кайталай берчү. Анын бул сөздөрүнө аялы менен балдары бышыкулак болуп бүтүп, көп деле маани берчү эмес. Ошентип, бир күнү балыкчы балдары менен кайыгына түшүп алып деңизге чыгып кетет. Бирок, түштөн кийин туман каптап, катуу бороон болуп, кайыкты алыска алып кетет. Туман тарагандан кийин жээктин кайсыл тарапта экени көрүнбөй калат. Ошол учурда жээкте кандайдыр бир себеп менен балыкчынын үйү күйүп кетет. Акыры балыкчы балдары менен жээкке келгенде, аялы алдынан тосуп чыгып, үйүнүн күйүп кеткенин, эч нерсени сактай албай калганын айтып ыйлайт. Ошондо балыкчы аялына карап: "Эмнеге эч нерсе сактай албадым дейсиң. Бир эмес, үч өмүр сакталып калбадыбы. Мына ошол үй күйүп кеткенде, андан чыккан түтүн аркылуу биз жээкти таап келдик. Болбосо, башка тарапка кетсек же ачкалыктан же толкунга кабылып өлмөкпүз. Себепсиз эч нерсе болбойт дебедим беле. Болгону, ошол себептерди аңдай билүү керек", – дейт.

... Ким башына келген кайгыга ыраазы болсо, Алла андан ыраазы болот... (Хадис)

Кокустук кокусунан болбойт. (Кыргыз эл макалы)

Кырсыктын себебин табуу – анын дабасын тапканга тете. (В.Белинский)

Жашооңдо кандай гана нерсе болбосун, белгилүү бир багытка жана максатка алып барат. (Боб Проктор)

Турмуштагы эң жаман окуя дагы биздин акылыбызга акыл кошуп, тажрыйба алуубуз үчүн болгон жашообуздун бир сүртүмү. (Джо Витале)

Турмуш сабактары китебинен