Шайтандын айлакерлиги
06.11.2019

Шайтандын айлакерлиги

Бир киши Хасан Басриден:

- Шайтан уктайбы? - деп сурады.

Хасан Басри бул сѳзгѳ күлүп:

- Уктаса жакшы болбойт беле, биз да тынчып калмакпыз! - деп жооп берди.

Демек, момун пенде андан кутула албайт. Анын айла амалынын таасирин гана жогото алат.

Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Сапарда тѳѳнү тизгиндегендей, момун да шайтанды тизгиндейт» деген.

Кайс бин Хажжаж айтат: «Шайтан: Мен сенин жаныңа кутурган тѳѳдѳй келген элем, азыр чымчыктай болуп калдым» дейт. Мен «Эмнеге?» деп сурадым. Ал: «Күнѳѳгѳ батыруу үчүн ар кандай амал менен азгырсам да, сен Алла Тааланы эстеп, мен кѳрсѳткѳн жолдон баш тартасың. Мени ушундайча соолутуп түгѳттүң. Такыбаа кишилерге шайтандын азгырыгынан ѳзүн коргоо оңой».

Абдулла бин Масууд (Алла андан ыраазы болсун) баяндайт: «Бир күнү Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир сызык сызып: «Бул – Алланын жолу» деди. Анан ал сызыктын оң жак, сол жагына дагы бирден сызык сызып «Булар да жол. Бул жолдордун эки жагында жолоочуларды чакырып олтурган шайтандар бар» деп айтты да «Бул – Менин Туура Жолум! Ушуну гана ээрчигиле! Буга каршы келген башка жолдорду ээрчибегиле, капырлар силерди Анын жолунан адаштырып коёт! Такыбаа болууңар үчүн силерге ушуларды буюруду» (Анаам сүрөөсү: 153-аят) деген маанидеги аятты окуду.

Жүрѳктѳ шайтандын азгырыгына ачык эшиктер ѳтѳ кѳп. Периштелер кирүүсү мүмкүн болгон эшик бирѳѳ гана.

Жүрѳк ушундай болгондуктан адам баласы караңгы түндѳ каякка жүрѳрүн билбей карайлап чѳл жолунда адашкан жолоочуга окшош. Андай жерде жол табуу кѳзү ѳткүр кишилерге гана насип болот.

Курандан жана Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) хадистеринен үйрѳнгѳн илимдер болсо жолго жарык чачкан күн нурундай.

Пайгамбарыбыздан (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир окуя рабаят кылынат:

«Илгери ѳткѳн заманда бир кечил бар эле. Шайтан аны жолдон адаштырууну кѳздѳдү. Ошол учурда бир кишинин күңү катуу ооруп жаткан. Шайтан: «Бул ооруну баланча кечил айыктырат» деп күңдүн үй бүлѳсүн азгырды. Күңдү дарылатуу үчүн кечилдин үйүнѳ барышты. Бирок, ал кабыл албай кайду. Алар кайра-кайра бара беришти. Акыры кечил аны кабыл алууга мажбур болуп, дарылай баштады. Шайтан аны күң менен жыныстык катнашта болууга азгырып, акыры аягында бул максатына да жетти. Натыйжада күңдүн боюна бүтүп калды. Анан шайтан кечилди: «Сен муну ѳлтүрүүң керек. Эгер ѳлтүрбѳсѳң эртең элге жайылып, жер карап каласың. Андан кѳрѳ азыр аны ѳлтүр, үй бүлѳсүнѳ болсо «θзү ѳлүп калды» деп коёсуң» деп азгырды.

Кечил шайтандын айтканындай жасады. Ошондо, шайтан күң аялдын үй бүлѳсүнѳ барып: «Кечил силердин кызыңар менен жыныстык катнаш кылып анан аны ѳлтүрүп салды» деди. Алар келип иштин жайын билгенден кийин, кечилге кол салышты. Ошондо шайтан, кечилге бетме-бет келип:

- Бул иштердин баарын мен сени азгыруу аркылуу кылдым. Кааласаң сени куткарып калуум мүмкүн. Бирок, оболу мага эки жолу сажда кылууң керек! - дейт.

Кечил шайтанга сажда кылат. Ошондо шайтан аны карап туруп:

- Мен сенден узакмын. Мен сени тааныбайм. Сени менен эч кандай байланышым жок, - деп четке чыга берди».

Алла Таала Куранда мына ушул акыйкатты, б.а., шайтан оболу азгырып, жолдон чыгарып, анан четтеп кетээрин билдирген: "Шайтан сыяктуу. Себеби, ал адамга: «Капыр бол!» дейт. Капыр болгон соң, ал: «Мен сенден алысмын. Мен ааламдарын Эгеси болгон Алладан коркомун» дейт. (Хашр сүрөөсү: 16-аят)

Ибилис Имам Шафиден:

- Мени каалагандай жаратып, каалагандай колдонгон Жаратуучу тууралуу кандай ойлойсуң? Ал кааласа мени бейишке, кааласа тозокко киргизет. Бул адилеттүүлүкпү же адилетсиздикпи? - деп сурайт.

Имам Шафи ойлонуп туруп:

- Эй, сен кандайсың, мен билбеймин! Бирок, билип кой, эгер сен каалаганың үчүн сени жаратса, сага адилетсиздик кылган болот эле. Эгер Ал θзү каалап жараткан босо, кылган иши үчүн жооп бербейт. Жаратылгандар болсо кылган иштери үчүн сурак берет, - деп жооп берген.

Бул жоопту уккан шайтандын үнү ѳчѳт. Анан:

- Эй, Шафи, мен бул татаал суроо менен жетимиш миң такыбааны динден чыгардым, - деген экен.

Бир жолу Ибилис Исага (Алланын саламы болсун) жолугуп «Лаа илаха иллалла де» деди. Иса (Алланын саламы болсун): «Бул сѳз акыйкат, бирок, мен сен айтып турганыңдай айтпайм!» деди. Анткени, шайтан акыйкат менен жалганды аралашытыруу үчүн кээде акыйкатты сүйлѳп жаткандай кѳрүнѳт. Ушундай жол менен такыбаа кишилерди, байларды жана түрдүү деңгээлдеги адамдарды жолдон чыгарат. Анын азгырыгынан Алла сактаган кишилер гана аман калышат. Жараткан Алла бизди шайтандын айла-амалынан сактай кѳр! Сенин алдыңа туура жолдо баралык.

Жүрѳктѳрдүн ачкычы китебинен