Шайтандын жамандыгынан сактануу
28.07.2019

Шайтандын жамандыгынан сактануу

"Ауузу биллахи минаш-шайтонир-рожиим" мына ушул бир ооз сөз менен шайтанды кубалоого болот. Бирок, көп адамдар бул сөздү айткан менен шайтандын азгырыгынан кутула албайт. Мунун себеби эмнеде? Шайтандан сактануу сөзү – жоокердин колундагы кылыч сыяктуу. Эгерде кылыч кармаган кол күчтүү болсо, кылыч тийген жерин кыйып түшөт. Кылыч канча курч болбосун, кол алсыз болсо, анын шилтегени эч нерсеге жарабайт. Ошол сыяктуу, эгерде шайтандан сактануу сөзү такыбаа адамдын оозунан чыкса, шайтанды качырат, ал эми такыбаасы жок адам айтса, андан майнап чыкпайт. Адамдын оозунан чыккан сөзү анын ыйманына жана такыбаалыгына жараша болот. Аалымдардын бири шакиртине кайрылып:

- Эгерде, бир адам итин ээрчитип бара жатса, кокустан анын ити сага асылса, эмне кыласың? – деп сурайт.

- Мен аны колума келген нерсе менен уруп сактанамын.

- Ал кайра эле асыла берсечи?

- Мен аны андан да катуу урууга аргасыз болом.

- Эгер сен өзүң айткандай кылсаң, эч кандай майнап чыкпай калуусу да мүмкүн. Андан көрө, дароо эле иттин ээсине кайрылгын. Ал сени убара кылбастан сактап калат. Бул икаядан түшүнүктүү болуп тургандай, биз баардык ааламдын ээси болгон Алла менен мамилени оңдосок, Ал бардык көйгөйлөрдү чечип берет. Бизди шайтандан сактоого Алла Тааланын күчү жетет. Мариям энебизди өмүрү шайтан азгыра алган эмес. Аны энеси төрөп жаткан мезгилде, Аллага кайрылып: «Мен аны жана анын урпактарын ырайымыңдан куулган шайтандан коргооңду тилеп, сага жалбарамын» деп айткан эле. (Аали Имран сүрөөсү, 36-аят)

Алла Таала анын дубасын кабыл кылды. Шайтандан жана анын желдеттеринен сактануунун негизги жолу – Аллага кайрылуу. Алла Таала Пайгамбарыбызга кайрылып: «Качан сени шайтандын азгырыгы жолдон чыгара баштаса, Алладан коргоо сура! Чынында Ал Угуучу, Билүүчү!» деп айткан. (Аараф сүрөөсү, 199-200-аяттар) 

Дагы бир аятта: «Айткын: «Оо, Роббим! Мен шайтандын азгырыгынан коргоо тилеп Өзүңө жалбарамын!» (Муминуун сүрөөсү, 97-аят)

Демек, ким чын ыклас менен Аллага кайрылып, шайтандын азгырыгынан сактоону суранса, Алла аны шайтандын азгырыгынан сактайт. 

Шайтандан сактануу сөзүн айтуучу орундар: 

1. Ажатканага кирүүдөн алдын. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ажатканага кирүүдөн алдын: «Аллахумма иннии ауузу бика минал хубси вал хабааис» деп айтчу. Мааниси: «Аллахым, жин-шайтандын эркек-ургаачысынан сактооңду суранам».

2. Ачуу келген учурда. Сулайман бин Сирд (Алла андан ыраазы болсун) айтат: «Бир жолу эки адам урушуп кетип, ачууланып, бети кызарып чыккан бири экинчисин жаман сөз менен тилдеп жиберди. Аларды көрүп калган Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Мен бир сөз билем. Ким бул сөздү айтса, анын ачуусу тарап кетет. Бул «Ауузу биллахи минаш-шайтоонир-рожиим» деген сөз» – деди. (Бухари, Муслим)

3. Эшектин айкырыгын уккан мезгилде. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Эгер эшек айкырса, шайтандан сактоону суранып Аллага кайрылгыла» – деп айткан. (Табарани)

4. Куран окуган мезгилде. Алла Таала Куранда: «Куран окуган учурда таш бараң кылынган шайтандан сактоону суранып Аллага кайрыл» – деп айткан. (Нахл сүрөөсү, 97- аят)

Алайчы Сейитбеков