Пайгамбарыбыз эмне үчүн бут учу менен басып жүрдү?
20.06.2016

Пайгамбарыбыз эмне үчүн бут учу менен басып жүрдү?

Саьлаба (Аллах андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) кызматчысы болчу. Бир күнү Пайгамбарыбыз аны бир жумушка жөнөттү. Ошондо ал, Мадиналык бир адамдын эшик алдынан жуунуп жаткан аялды көрүп, аны бир азга карап калат. Анан бул кылыгы үчүн өзүн жемелеп, кайра кайтат. Бирок «Бул туурасында Пайгамбарыбызга вахий келип, билип алат го» деп ойлогондуктан, кайра Пайгамбарыбызга келбей коёт. Ошентип Мекке менен Мадинанын ортосундагы тоонун этегинде кырк күн жашырынып жүрдү. Бир күнү Жабрайил (Ага Аллахтын саламы болсун) келип: «Мухаммад, сага Роббуң салам айтты. Ошондей эле бир адамдын сенден жашынып тоо арасында жүргөнүн айтты» - дейт. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Умар менен Салман Фарсийди (Аллах алардан ыраазы болсун) чакырып, Саьлабаны алып келүүгө жөнөтөт. Алар аны тоо арасынан таап келишет. - Эмне үчүн жашынып жүрөсүң, - деп сурады, Пайгамбарыбыз андан. - Күнөө жасаганым үчүн, - деди, тиги. - Күнөөнү кетире турган ишти айтайынбы? - Айтыңыз, оо, Аллахтын элчиси. - «Роббанаа аатинаа фид-дуняа хасана, ва фил аахироти хасана, ва кына азаабан-наар» деп айткын. - А менин күнөөм чоң да. - Аллахтын сөзү андан да улуу, - деди, Пайгамбарыбыз. Анан Саьлаба кайра кетти. Арадан сегиз күн өткөндөн кийин Пайгамбарыбыз жолдоштору менен анын жашаган жерине барат. Аны менен саламдашкан Пайгамбарыбыз анын башын көкүрөгүнө коёт. Бирок, Саьлаба башын шашылып тартып алат. - Эмне үчүн менин көкүрөгүмө башың койбойсуң? - деп сурайт, Пайгамбарыбыз. - Ал күнөөгө толгон, - дейт, Саьлаба. - Сен эмнени каалайсың? - деп сурайт, Пайгамбарыбыз. - Аллахтын кечиримин гана каалаймын, - деп жооп берет. Ошол мезгилде Жабрайил келип: «Оо, Мухаммад, Роббуң сага салам айтты жана: «Эгерде ушул пендем Мага деңиз көбүгүндөй күнөө менен келсе, мен аны деңиз көбүгүндөй кечирим менен тосуп алам» деди» - деп айтат. Пайгамбарыбыз анын сөзүн Саьлабага айткан мезгилде, ал катуу кыйкырып жиберет да ошол бойдон жан таслим болот. Пайгамбарыбыз аны жуудуруп, кепиндетип, анан жаназасын окуйт. Анын жаназасын окур алдында Пайгамбарыбыз бутунун учу менен этияттап басып жүрөт. Ага таң калган сахабалар жаназа окулуп бүткөн соң: «Оо, Аллахтын элчиси, жаназа алдында эмне үчүн бутуңуздун учу менен этияттап басып жүрдүңүз?» - деп сурашты. - Мени пайгамбар кылып жөнөткөн затка касам ичип айтам, Саьлабанын жаназасына келген периштелердин көптүгүнөн улам, бут коёрго жер таппай жаттым, - деп жооп берди, Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун). Урматтуу окурман! Ушул күнгө чейин « Роббанаа аати- наа фид-дуняа хасана, ва фил аахироти хасана, ва кына азаабан-наар» деген дубаны жөн гана айтып жүргөн болсоң, эми аны чын көңүлүң менен, көз жашыңды агызып айткын. Анткени, сен жасаган күнөөлөр да Саьлабанын (Аллах андан ыраазы болсун) күнөөсүнөн аз эмес.