Сулайман пайгамбар жана төрт чымчык
06.08.2019

Сулайман пайгамбар жана төрт чымчык

Сулайман пайгамбар аскерлери менен деңиз жээктеп келе жаткан. Кокустан деңиз тараптан төрт чымчык учуп келип, жээктеги ташка коно калышты. Конор замат чыйпылдап бири-бири менен сүйлөшө баштады. Сулайман пайгамбар аларды аңдай калды да, сөзүнө кулак төшөдү.

- Мына ушул макулуктар жаралбай эле калса жакшы болмок, - деди биринчи чымчык.

- Жаралгандан кийин, эмне үчүн жаралган себебин билишсе жакшы болмок, - деди экинчиси.

- Эмне себептен жаралганын билгенден кийин, ошого амал кылышса жакшы болмок, - деп кошумчалады үчүнчүсү.

- Эгер амал кылышса, амалдарын чын ыклас менен аткарышса жакшы болмок, - деп аяктады сөзүн, төртүнчү чымчык. Сулайман пайгамбар терең ойго чөмүлүп, акырын бастырып кетти...

Бейиш гезити