Сүйүктүү бол
07.09.2019

Сүйүктүү бол

Кааласаң сүйүктүү боло аласың, эгер сүйүктүү нерселерге себеп боло турган иштерди аткарсаң, сүйүү көпүрөсүн курсаң, ынсаптуулугуң жана намысың таза болсо, ошондо гана сүйүктүү боло аласың. Сүйүктүү болоордон мурда жүрөгүңдү көралбастыктан, жаман көрүүдөн, кызгануудан жана бардык жаман сыпаттардан тазалап, ордуна ыйманды, сүйүүнү жана бейпилдикти орнот. Раббиңе, өзүңө жана инсандарга жакшы ой-пикирде бол. Айланаңа кубанычты, тынчтыкты, ырайымды тарат. Сүйүү бул жакшы сөз, кооз мамиле, шайырдуулук, кең пейилдик, айкөлдүк жана башкаларга зыян келтирбөө менен келет. Тилиңден ушакты, жаман сөздөрдү, урушуп-талашууну, бирөөгө каргыш айтууну жана башкаларды мыскылдоону алып салгын. Башкаларга кыянат кылууну, сын-пикир тагууну, айыптарын аңдууну өзүңдөн өчүрүп сал! Адамзаттагы болгон нерсе жакшылык, кайрымдуулук, артыкчылык болот, ушул нерселер менен сен да башкаларга мамиле кылсаң, акыбети жакшы болот. Инсандардын кылбаган күнөөлөрү үчүн "тигиндей кылуу керек, мындай кылуу керек, сабоо керек, өлтүрүү керек" деп өкүм чыгарбагын. Начар адамдын өзүнө да, элге да терс таасири болот, ал башкаларга зыян жеткирет, дайыма кыжырдана берет, ичи толо уу болот, муну чагат, тигини тиштейт, буга үрөт, башкаларды коркутуп-үркүтөт, бирөөнү сүзөт. Ал өгүздөн сүзүүнү алат, чаяндан чагууну алат, иттен үрүүнү үйрөнөт, эшектен келесоолукту алат, карышкырдан жырткычтыкты алат, ошондуктан ал өз жанына да, башкаларга да зыян келтирет, жүрөгү менен көрө албайт, тили менен ушактайт, көзүн чекчейтип кабагын салат, колу менен кордук көрсөтөт, акылы менен куулук кылат, мына ушундайларды элдин арасынан бөлүп алып, руханиятын дарылоо керек. Ал эми түз жүргөн инсан мүрөк суусундай таза, бакчадагы кооз гүлдөй жыттуу, зейтун дарагындай пайдалуу, аны куштар жакшы көрөт, булбулдар ашык болот, желаргы ага желбиреп турат, шүүдүрүм аны тазалап турат.

Сүйүктүү – бул жашоодо ырдалып келген жакшы ыр, оозмо-ооз айтылып келген үлгүлүү икая;

Сүйүктүү – бул көпчүлүктүн жүрөгүнөн өз ордун табат, кадыр-барктуу, урмат-сыйлуу болот;

Сүйүктүү – бул таажы кийбеген падыша, байлыгы жок бай, колдоочусу жок күчтүү, бийлиги жок сүрдүү, аскери жок күчтүү, аны жер жакшы көрөт, асман урматтайт, жаратылыш жактырат, жүрөктөр ага карап ийилет, башкалар ага дуба кылат, бардык жерде өз орду болот, ар-намыстуу, кадыр-барктуу болот.

Эгер сенде чыныгы ыйман, кичи пейилдүүлүк, жылуу сезим, жумшак мамиле, ар-намыс, урмат-сый болсо, анда, сени Алла да жакшы көрөт, атаңдын көңүлүндө болосуң, апаң өз кучагына алат, аялың турмуш курууда жакшы жөлөк болот, балаң айтканыңды кылат, жок болсоң досторуң сагынат, адамдар сени сурашып турат, ар дайым сен амандыкта, тынчтыкта, урмат-сый жана кадыр-баркта жүрөсүң. Анткени, жашоо – бул чыныгы ыйман, башкалар менен жакшы мамиле жана бир туугандык, жаратылыш менен жакшы жашоо экендигин билдиң. Сүйүктүүдө башкаларга душмандык кылууга, каталарын аңдууга убакыт жок. Сүйүктүү ар дайым бир нерсе менен алек болот, намаз окуу, китеп окуу, башкаларга жакшы мамиле кылуу, ж.б. пайдалуу иштер менен алек болот. Ал ар дайым жакшы жолдо жана ийгиликте жүрөт. Мусулмандар анын колунан да, тилинен да зыян көрбөйт, дайыма башкалардын алдында аманатчыл, жүрөгү таза, ар-намыстуу, эч качан кыянатчылык же башкаларды сындоо деген нерсе анда жок, колу жаман, арам ишке барган эмес, тили ушактан, жаман сөздөрдөн алыс сүйүктүү. Эгер каза болсо асман ыйлайт, жер ырайым кучагын ачат, калайык-калк батасын берет, Жараткан мээримин төгөт, кабыр да аны куш кабар менен кучагын жайып тосуп алат.

Капаланба китебинен