Сырткы келбет маанилүү эмес
15.10.2021

Сырткы келбет маанилүү эмес

Күндөрдүн биринде күйөөсү менен зоопаркка барган аял, капастагы жубу менен эркелешип, ойноп жүргөн маймылды көрөт да күйөөсүнө мындай дейт: "Оо, карасаңыз кандай сонун жуп! Кандай гана бактылуулар!

Андан ары кетишип, арстандардын капасына туш болушуп, ал жерде арстан жөн гана жубунун тээ ары жакта суз турганын көрөт да күйөөсүнө мындай дейт: "Карасаңыз кандай бактысыздар! Булардын сүйүүсү кара сүйүү окшойт.

Күйөөсү жубайына: "Колуңдагы бөтөлкөнү арстандар капасына ыргытып көрчү эмне болоор экен" - дейт. Аял колундагы бөтөлкөнү ыргытканда арстан күркүрөп, ырылдап, ургаачысын коргоп тура калып, адамдарга дагы тап бергенге үлгүрөт.

Күйөөсү жубайына: "Эми маймылдын капасына дагы бөтөлкөнү ыргытып көрчү" - дейт. Аял колундагы бөтөлкөнү ыргытканда баягы маймыл ургаачысын таштап, бөтөлкө тийбесин деп, өзүн коргоп качып жөнөйт.

Ошондо күйөөсү мындай деген экен: "Адамдардын сырткы көрүнүшү сени алдап койбосун. Кээ бир адамдар бар, алар болбогон бир сезимдер менен башкаларды алдашат, жакшы көрүнүшөт. Ал эми кээ бир адамдар бар, таза сезимдерин сыр сакташып, таза сүйүүлөрүн жүрөгүндө сакташат".

Ыйман желеси