Таанытуу максатындагы сөздөрдү колдонуу
31.08.2019

Таанытуу максатындагы сөздөрдү колдонуу

Кээ бир адамдар өз ысымдары менен эмес, кандайдыр бир кемчилиги же сыпаты менен таанылып калат. Маселен, Чолок Ташмат, Аксак Терибай сыяктуу. Ислам аалымдарынын рабаяттарында Абдуррахман бин Хурмуз – "аараж" (аксак), ал эми Сулайман бин Михрам болсо – "аамаш" (көрүүсү начар, кылый) деген лакап аттары менен айтылган жана аалымдар муну гыйбат катары санаган эмес. Анткени, ал адамдар өздөрү да ошондой лакапка каршы болуп, кыжырданышкан эмес. Бул маселеде аябай маани берчү нерсе, лакап аттарды кордоо же кемсинтүү максатында эмес, жөн эле таануу же тааныштыруу максатында айтуу зарыл. Ошентсе да ал адамдардын кулакка жагымдуу, көңүлүн оорутпай турган башка ысымдары болсо, анда, ошол ысымдары менен атаган, тааныткан абзел. Ал адамдардын башка сапаттарын же кемчиликтерин айтуу, ушактоо гыйбаттын дал өзү болгондуктан, чоң күнөө болот.

Тилдин балээси Ушак китебинен