Табигат мыйзамы
25.01.2023

Табигат мыйзамы

Бир киши жолдон өтүп баратып, дарактын коңулундагы куурчакчадан кичинекей көзөнөкчө пайда болуп, андан көпөлөк чыгууга аракет кылып жатканын байкап калды. Көпөлөк тырышып атып денесинин үчтөн бир гана бөлүгүн чыгарууга жарады. Көпкө карап турган киши көпөлөктү куурчакчадан чыгууга күчү жетпей калды окшойт деп ойлоп, жардам бергиси келди. Ал куурчакчаны этияттык менен экиге бөлүп, андан көпөлөктүн алсыз денеси чыкты. Канаттары да өтө жука, анан алсыз эле. Ал адам көпөлөктүн денесин оңдоп-түздөп учуп кетүүсүн күтүп турду. Бирок көпөлөк учпады. Эми ал өмүрүнүн калган бөлүгүн алсыз денеси, жазылбаган канаттары менен жерде жөргөлөп жүрүп өткөзмөк. Себеби, жардам берем деген тилек менен аны бул абалга ошол киши жеткизген эле. Алла Таала табигатта баарын өз мыйзамы менен жараткан. Кичинекей көзөнөкчө аркылуу көпөлөктүн кыйналып чыгуусу анын денесиндеги суюктуктун канаттарына тарап, улам чыккан бөлүгү акырындап кургап отуруп, бекем болуусун камсыз кылмак. Ал үчүн көп убакыт талап кылынса да, натыйжада кадимки көпөлөк турмуштагы алгачкы кыйынчылыктан, табигаттын мыйзамынан четте калмак эмес.

Кээде адамдар дагы кандайдыр бир ийгиликке жетүү үчүн көптөгөн аракеттерди жумшап, көп убакыт күтүүгө туура келет. Бирок бул аракеттин, сабырдуулуктун баары биздин кадимкидей "учуп кетүүбүзгө" керектүү болгон табигаттын мыйзамы экенин түшүнүүбүз керек.

Мен күч сурадым.... Жашоо мага күчтүү болуум үчүн кыйынчылыктарды берди;

Мен акыл сурадым.... Жашоо мага жашоону башыман өткөрүп, акылга байуум үчүн көйгөйлөрдү берди;

Мен байлык сурадым.... Жашоо мага иштеп байуум үчүн акыл менен ден-соолук берди;

Мен ийгиликке жетүүнү кааладым.... Жашоо мага жеңип чыгуум үчүн тоскоолдуктарды берди;

Мен сүйүү сурадым.... Жашоо мага башка адамдарга чын көңүлдөн жардам берүү мүмкүнчүлүгүн берди;

Мен жашоодогу бардык жакшылыктарды сурадым.... А жашоо мага жакшылыктарга алып баруучу жолдорду ачып берди;

Мен сурагандарымдын бирин да албадым, бирок бул жашоодо мага керек болгон нерсенин баарына ээ болдум.

Турмуш – мектеп, анын жыргалынан жыласы – мыкты мугалим. (С. Градский)

Эрдик ар күн сайын кыйынчылыктарга туруштук берип, күрөшүүдөн келип чыгат. (Н. Островский)

Кайрат тагдырдын соккусун жокко чыгарат.

Күрөш – жашоонун шарты, күрөш бүткөн жерде жашоо да токтойт. (В. Белинский)

Улуу тоскоолдуктар болмоюн, улуу иштер жаралбайт. (Ф. Вольтер)

Турмуш сабактары китебинен