Тараза жана Сырат көпүрөсү
20.09.2019

Тараза жана Сырат көпүрөсү

Абу Дауд хадис жыйнагында азирети Айша апабыздан (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылат: «Айша энебиз бир күнү эчкире ыйлап жатканын Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) угуп:

- Оо, Айша, эмне ыйлап жатасыӊ? – деди. Азирети Айша энебиз:

- Тозокту эстеп ыйладым, акыретте үй-бүлөӊүздү да эстейсизби? – деп сурады.

Ошондо Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ага:

- Υч жерде - аткарылган иштер таразага тартылганда, дептерлер берилгенде, Сырат көпүрөсүнөн өткөндө эч ким эч кимди эстебей, өз башын гана ойлоп калат, - деп жооп берди».

Тирмизи Анас бин Маликтен (Алла андан ыраазы болсун) рабаят кылат:

«Алланын Элчисинен (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Кыямат күнү мага шапаат кылуусун сурандым. « Кудай буйруса шапаат кылам» - деди. Мен: Сизди кайдан табам? десем, «Мени оболу Сыраттын алдынан изде» - деп айтты. «Ал жайдан таба албасамчы?» деп сурадым. «Жасалган иштер тартыла турган таразанын жанынан изде» - деди. Мен: «Таразанын жанынан да таба албасамчы?» деп сурасам, Алланан Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун ) «Каусар көлмөсүнүн жанынан изде! Мен албетте ушул үч жайдын биринде болом» деп айтты.

Хаким баяндайт: «Кыямат күнү бир тараза коюлат. Бул таразага бүтүндөй асман–жерди тартууга да болот.

Периштелер: «Оо, Жараткан Эгебиз, бул ким үчүн курулат?» - деп сурашты.

Алла Таала: «Жараткандарымдан каалаган нерселерим үчүн » - деп жооп берет.

Периштелер: «Оо, Жараткан Эгебиз, Сен бардык кемчиликтерден тазасыӊ! Биз Сага толук кулчулук кыла албадык!» - дешет.

Имам Муслим Умму Мубашшар Ансариядан (Алла андан ырааза болсун) рабаят кылат: « Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Хафсанын жанын да туруп: «Кудай буйруса, Худайбияда дарактын астында ант бергендер тозокко түшпөйт» - дегенин уктум. Хафса (Алла андан ыраазы болсун): «Албетте, Алланын Элчиси!» - деди. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аны сөздөн токтотту. Бирок, Хафса (Алла андан ыраазы болсун): «Силердин ар бириӊер андан тозоктон өтөсүӊөр» (Марям сүрөөсү: 71-аят) деген маанидеги аятты окуду.

Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) болсо: «Андан соӊ такыбааларды куткарабыз, залимдерди анда чөгөлөтүп калтырабыз» (Марям сүрөөсү: 72-аят) деген маанидеги аятты улантып окуду.

Жүрөктөрдүн ачкычы китебинен