Татыктууну тандоо
07.09.2020

Татыктууну тандоо

Намаз окуган бирөө "Астагфирулла, саясат кир нерсе. Аралашпоо керек!" - дейт. Мейли аралашпай эле койсун, бирок добуш берүү керек да. Кичине намаз баштап, маасы кийсе эле "Сүф-сүф" - дешип биротоло коомдон бөлүнүп калгандар бар. Молдого өлкөнүн келечеги, татыктуу жетекчи керек эмеспи?... Негизи, накта саясатчы молдо болуусу керек. Жерин сатпай турган, насыбай атпай турган, жүз грамм баспай турган, пандемияда жашынып жатпай турган, эзелтен бери карманып келе жаткан мусулманчылык динди сактай турган адамдарга добушту балчайта берүү керек.

Өзүң эле эмес, аялыңды ээрчите барып добуш салдыруу керек. Кудай сага бейишти тирүүңдө сүйүнчүлөгөнсүп өзүң менен өзүңсүң, а бул жакта Кудайдан жөө качкандар үстүңдөн мыйзам жазып, жериңди сатып, өлкөнү карызга батырып, жоолукчан кызыңды мектепке киргизбей жатат. Өлкөнүн жараны болгондон кийин, ырас шайлоого жана шайланууга укуктуу болгондон кийин арасынан татыктуусун, абийирдүүсүн, Кудайдан коркконун, мүмкүнчүлүгү бар бирок динге каршы эмесин тандоо керек. Эптеп добушуңду алуу үчүн бир теспе же хадис китебин колтугуна кыстарып алып ден соолугуңду сураганы келсе эле: "Кокуй накта биздин жол башчыбыз ушул турбайбы" - деп жибип кетпе. Караштыр, сураштырып көр. Балким кайдан билесиң Каркыраны сатканга кол коюп бергендир, жериңди башка бирөөгө өткөрүп бергендир, балким арак заводу бардыр же болбосо элдин оокатын соруп алгандыр. Мага боло берет деп эле ким барса батаңды бере бербе! Татыктуусуна добушуңду бер. Айланаңдагы адамдарга жөн жатпай добуш сатуу накта чыккынчылык экенин, өлкөнүн душманы экенин үгүт кыл, үйрөт, кулагына куй! Чөнтөгүңө жашыл акча салса салпаңдап көрүнгөн партияны ээрчип алба. Жок дегенде келечек балаңды ойло, татыктуусун тандайлы. Ар бир партияны карап көрүп, программасы менен терең таанышып, бул күнгө чейин элге кандай кызмат кылды? Ошол жагын да карайлы. Ошондой татыктуу инсандар жок эмес албетте бар. Ошентип өзүңдүн абийириңди өзүң сактап, татыктуусун тандагын тууганым. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнө жана өнүгүүсүнө молдо да, врач да, койчу, да багбан да, профессор да, студент да, бизнесмен да жооптуу.

Момунов Канатбек