Түбөлүк дос
14.05.2019

Түбөлүк дос

Сен үчүн жалын отко жанымды таштаймын деген досторду көрдүм, бирок, жалын оттор көп эле болду... Ошол достор жандарын ала качты. Жанымда калса, тээ качантан бери кайталанып окула берген китептер калды. Качан болбосун мени алаксыткан кыйышкыс достор ар дайым текчеде турган китептер экен дедим, акыры. Алар менен акыретке чейин антташкан досмун деп төш кагышып, ант ичишкен эмесмин, бирок, түбөлүккө кыйышкыс досторго айландык. Мен дайыма алардын чаңын сүртүп, анан жымжырт бурчту тандап алып, мурда окулган китеп экенине карабай окуй бергенден жадабаймын. А досмун деп бажактаган нечен түрдүү достор менен масилеттешкенден бат жадаймын да, тез чарчаймын. Мени жадатпас чаң баскан текчедеги досторум менен керек убакта үн чыгарбай сүйлөшөм да, үн чыгарбай алардын айткан акыл-кеңешин угамын. Мен сагынсам, дайыма үнсүз, тилсиз досторумду сагынамын.

Китептин артынан китеп кууп окугандардын көңдөйлүгү эмнеде?.. Биз көп учурда китепти бир сыйра гана окуган үчүн, мазмунуна терең түшүнбөйбүз. Жакшы китептерди кайра-кайра окугандан өтөрү жок. Эгер китепти кайталап окуганга көнсөң, сен мурда окуган китептерге жөн гана көз жүгүрткөн окурман экениңди билесиң. Эгер мурда окуган китебиңди кайра окуп чыксаң, сен анын жакшы же жаман экенин баамдайсың. Кайталап окулган китепти дагы кайталап окусаң, сенин да китеп жазгың келет. Эң жакшы дос – бул китеп, анткени, ал сенден акы сурабайт, сени эч нерсеге жумшабайт, сага эч нерсени буйрубайт. Жумшактык менен гана сени тарбиялайт.

Адамдын ким экенин анын кызыккан китебинен байкоого болот. (С. Смайлс)

Жакшы китеп автор тарабынан адамзаттын тукумуна калтырылган мурас. (А. Адиссон)

Китепсиз дүйнө – жапайылардын дүйнөсү. (Н. А. Морозов)

Китепти ойлонбой окугандык, тамакты сиңирбей ичкенге тете. (Э. Борк)

Турмуш сабактары китебинен