Тешик капка сооп чогултуу
09.06.2020

Тешик капка сооп чогултуу

- Жакшына даарат аласың, артынан түтѳтүп тамеки тартасың.
- Уяттуу жериңди тосуп жоолук салынасың да, үстүңѳн буркуратып атыр себинесиң.
- Түндѳсү намазга турасың, бирок күндүзү бир туугандарың менен мамиле кылбайсың.
- Эртеден кечке орозо кармайсың, бирок оозуң бирѳѳлѳрдү кайбат кылуудан бошобойт.
- Бирѳѳгѳ садага бересиң, бирок анын үстүнѳн милдет кыласың.
Мына ушул сыпаттар сенде болгон болсо, билгин мусулман бир тууганым! Сен бир түбү тешик капка сооп чогулткандайсың.
Мухаммад Арифий