Тилчи менен кайыкчы
02.07.2020

Тилчи менен кайыкчы

Бир жолу тил илимин абдан жакшы өздөштүргөн илимпоз, аралга барып эс алып келүү үчүн жолго чыгат. Аралга чейин кайык менен үч саат жол жүрүүгө туура келчү. Жолду кыскартуу үчүн илимпоз кайыкчы менен маектешип кетүүнү туура көрүп, андан ар нерселерди сурап отурат. Бир канча убакыт маектешкенден кийин, кайыкчынын эч кандай илим албаганын билген илимпоз аны мыскылдап:

- Сен араб сабаты илимин окугансыңбы? - деп, сурайт.

- Жок, менин андан түшүнүгүм жок, - деп жооп берет, кайыкчы.

- Аттиң, сенин буга чейинки өмүрүңдүн баары текке кеткен экен, - деп кайгырат илимпоз.

Кайыкчы унчукпастан калактарын шилтеп жумушун уланта берет. Арадан бир канча убакыт өткөн соң, кокустан асманды кара булут каптап, күн күркүрөп, жамгыр жаап, шамал жүрө баштайт. Нөшөрлөгөн жамгыр кайык ичине толуп, катуу толкунга туруштук бере албаган кайык оодарылып кетет. Кайыктын капталына жармашып, эмне кыларын билбей калган илимпозго карап:

- Сиз сууда сүзүү илимин алгансызбы? - деп сурайт, кайыкчы. Оозу-мурдуна суу кирген илимпоз:

- Жок, мен өмүрүмдө сууга сүзүп көргөн эмесмин, - дейт, кыйналып.

Иштин жаман жагына айланып бара жатканын сезген кайыкчы:

- Аттиң, сиздин мындан кийинки өмүрүңүздүн баары текке кетти, - деген экен, өкүнүп.

Алайчы Сейитбеков