Тозок азабы
16.09.2019

Тозок азабы

"Ал эми бул Күнү силер - күнөөкөрлөр момун-мусулмандардан ажырап тургула. Оо, Адам балдары! Мен силерге буйрубадым беле шайтанга сыйынбагыла" - деп?! Албетте, шайтан силерге ачык душман". (Ясин сүрөөсү: 59-60-аяттар)

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун) айтат: Бир күнү мечиттин эшигине чыктым эле Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) эшикте шайтандын турганын көрдү. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) шайтанга карап:

- Сен эмне себептен бул жерге келип калдың? - деди, шайтан:

- Мени Алла Таала жөнөттү деди.

- Эмнеге? - деди эле.

- Менден каалаган нерсеңди сурасаң, жооп берем - деди.

Бин Аббас (Алла андан ыраазы болсун) айтат: Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) алгачкы суроосу намаз болду. Ибилиске айтты:

- Оо, Ибилис, эмнеге менин үммөттөрүмдү жамаат менен намаз окуудан тососуң? Ибилис айтты:

- Эгер үммөттөрүң намаз окуганы жамаатка чыгышса, мени катуу ысытма кармайт. Алар жамааттан тарап кеткенче, ал ысытма менден тарабайт. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтты:

- Оо, Ибилис, эмнеге менин үммөттөрүмдү Куран окуудан тососуң? Ибилис айтты:

- Эгер үммөттөрүң Куран окушса, мен коргошун ээригендей ээрип кетемин.

Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтты:

- Эмнеге менин үммөттөрүмдү Кудай жолунда күрөшүүдөн тососуң? Ибилис айтты:

- Эгер үммөттөрүң Кудай жолуна чыгышса, кайра кайтып келгенче менин буту-колум кишенделип калат. Эгер үммөттөрүң ажыга чыгышса, мени чынжырлап, байлап коюшат. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтты:

- Эмнеге менин үммөттөрүмдү садага кылуудан тососуң? Ибилис айтты:

- Эгер үммөттөрүң садага кыла турган болушса, менин төбөмө ара коюлуп, жыгач аралагандай эле араланамын.

(Захротул Рияз китебинен)

Кабарларда айтылат: Кыямат күнү болгондо, ыймансыз, күнөөкөр адамдар тозокко киргизилгенде, тозоктун ортосуна оттон жасалган олтургуч коюлуп, Ибилиске айтылат:

- Бул олтургучка чыгып, тозок элине кутба окугунуң - деп. Ибилис ал олтургучка чыгып, тозок элине кайрылып айтат:

- Оо, тозок эли - дегенде, тозоктогу бардык эл угушуп, Ибилиске кайрылып, карап калышат. Анан Ибилис айтат:

- Оо, каапырлар, эки жүздүүлөр! Алла Таала силерге эскертип чыныгы убадасын берип айткан эле: "Силер өлөсүңөр, андан соң кайра тирилип, Махшарга топтолосуңар, андан соң экиге бөлүнүп, бир бөлүгүңөр тозокко барасыңар" - деп. Бирок, силер ойлодуңар өлбөй эле дүйнөдө түбөлүк калабыз деп. Өлсөк да тирилбей жок болуп кетебиз дедиңер. Мен силерди мажбурлап колуңардан жетелеп капырлыкка алып барган жокмун. Мен ушунчалык оюңарды эле буруп үгүттөп азгырдым, силер аны туура көрүп, мени ээрчип алдыңар. Ал эми бул күнү күнөө өзүңөргө. Өзүңөрдөн көргүлө! Мени айыптабагыла, өзүңөрдү айыптагыла! Эмнеге силер Алла Таалага ибадат кылып сыйынган жоксуңар? Ал силерди жок жерден жаратып, өмүр берип, акыл-эс берген эмеспи?! Ал эми бул күнү мен силерди бул тозок азабынан куткара албаймын. Силер да мени куткара албайсыңар. Бул күнү мен силерге айткан сөздөрүмдөн кайттым. Мен силерге айткан чындыкты калп - деп, калпты чын - деп жүрдүм эле. Мен Алланын рахматынан айдалганмын, куулганмын". (Ибрахим сүрөөсү: 22-аят)

Тозок эли бул сөздөрдү Ибилистен уккан соң, баардыгы Ибилиске каргыш айтышат, андан соң тозок периштеси Ибилисти олтургучтун үстүнөн найзанын учуна илип алып тозоктун ортосуна ыргытат. Ал тозоктун эң төмөнкү катмарына түшүп, түбөлүк калат. Анын артынан капыр-эки жүздүүлөр да ташталып, тозок эшигин бекитип, тозок периштеси айтат:

- Бул күндөн баштап силерге өлүм да жок, жыргал жашоо да жок. Түбөлүк азапта калдыңар!!!

Шарият жана Тарикаттан терилген берметтер китебинен