Тозок отундары
25.07.2019

Тозок отундары

Тозок отуну – таштар, бузуку адамдар жана капырлар болот. Алла Таала айтат: “Оо, ыйман келтирген пенделер! Өзүңөрдү жана үй-бүлөңөрдү тозоктон коргоп калгыла! Анын отундары адамдардан жана таштардан, үстүндө болсо, Алла буюрган ишке эч качан каршы чыкпаган, буюрулган нерсени дароо аткара турган орой жана күчтүү периштелер турат!” (Тахрим сүрөөсү, 6-аят).

Дагы бир аятта минтип айтылган: «Отуну адамдардан жана таштардан болгон, капырлар үчүн даярдалган Тозоктон корккула!» (Бакара сүрөөсү, 24-аят).

Тозокко отун болгон адамдар – капырлар жана Кудайга шерик кошкондор. Ал эми тозокко отун болуучу таштын кандай болору Аллага гана белгилүү. Кээ бир аалымдар бул таш күкүрттөн болот деп айтышкан. Абдулла бин Масуд: “Бул таш күкүрттөн болот, Алла Таала жер асманды жараткан күнү дүйнө асманында ташты да жаратып, капырларга даярдап койгон” - деген. (Бин Касир).

Бул сөздү Бин Аббас, Мужахид жана Бин Журейж да айткан. Эгер бул сөз Пайгамбардын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сөзү болсо, эч кандай талашып-тартышпастан карманабыз. Эгер ал жөн гана изденүү, таштардын табиятын билген илимине таянуу болсо, анда, ага толук ишенүүгө болбойт, анткени, күкүрт ташынан да катуу күйгөн таштар бар. Мурункулар күкүрт ташын башка таштардан өзгөчө күйгөнүн көрүп, бул тозок отуну деп айткан болуусу мүмкүн. Бин Ражаб минтип айткан: «Көп тапсир аалымдары күкүрт ташы менен тозок күйгүзүлөт деп айтышкан. Анда башка таштарда кезикпеген беш түрдүү азап бар: тез күйөт, жагымсыз жыты бар, түтүнү көп, денеге катуу жабышат жана кызыганда табы күчтүү болот. (Тахвийф минан-наар, 107).

Алла Таала күкүрт ташынан да күчтүү күйө турган таштарды да жаратууга кудуреттүү. Биз муну ишенимдүү айта алабыз, анткени, башка нерселер сыяктуу эле акыреттеги заттар да бул дүйнөдөгү заттардан башкача болот. Тозокто отун боло тургандардын дагы бири - Алладан башка, сыйынылуучу кудайлар. Бул туурасында Куранда минтип айтылган: “Оо, капырлар! Силер жана силер сыйынган Алладан башка «кудайыңар» тозокко отун болосуңар! Силер сөзсүз ага киресиңер! Эгер алар чыныгы кудайлар болсо, тозокко кирбейт болчу. Эми алардын жалган кудайлардын баары тозокто түбөлүк калышат”. (Анбия сүрөөсү, 98-99-аяттар)

Бейиш гезити