Тозоктун ысыктыгы, түтүнү жана анын азабы
17.08.2019

Тозоктун ысыктыгы, түтүнү жана анын азабы

Алла Таала Куранда минтип айтат: «Сол тарап ээлери. Сол тарап ээлери кандай төмөн даража! Алар «самум» менен «хамимдин!» ичинде жана капкара түтүндүн «көлөкөсүндө»! Анын салкыны да жок, көркү да жок» (Вакиа сүрөөсү, 41-44-аяттар). Бул аятта адамдар ысып, кыйналып, чаңкаган учурда аларга бериле турган үч нерсе, тагыраак айтканда, суу, аба жана көлөкө жөнүндө айтылган. Бирок, булар адамды кайра азаптоо үчүн берилет. Анткени, тозоктун абасы «Самум» ал - ысык шамал, ал эми суусу - кайнаган суу, көлөкөсү - капкара түтүн болот. Төмөнкү аятта да Алла Таала тозоктун дагы бир сыпатын айтып өткөн: «Ал эми, кимдин сооп таразасы жеңил келсе, анын энеси – «Хаавия!» (Оо, Мухаммад) сен «Хаавия» эмне экенин билбейсиң. Ал – катуу кызытылган тозок!” (Кориа сүрөөсү, 8-11-аяттар). Аятта айтылган көлөкө - тозоктун түтүнү, адатта көлөкө салкындыкты, ырахатты тартуулайт, адам баласы анын астында дем алууну сүйөт. Ал эми бул көлөкө салкын да, ырахаттуу да эмес. Тескерисинче капкара түтүндөн болгон ысык көлөкө. Куран бизге тозоктун түтүнү болгон көлөкө жөнүндө буларды айтат: “Үч бутактуу оттон болгон «көлөкөгө» жөнөгүлө!» Ал «көлөкөдө» салкындык жок. Алоодон да тосо албайт! Ал тозок сарай сыяктуу үлкөн учкундарды атып турат! Ал учкундар саргымтыл кара төөлөргө окшойт”. (Мурсалат сүрөөсү, 30-33-аяттар). Бул аяттан көрүнүп тургандай тозоктун үстүндөгү түтүн өтө чоң жана үчкө бөлүнөт. Ал көлөкө кылат, бирок, салкын эмес, алоолонуп күйүп жаткан оттун жалынынан тоспойт. Алла Таала бул оттун күчтүүлүгүн жана азап чегип жаткандарга болгон таасирин баяндап мындай деген: “Мен аны жакында “Сакар” тозогуна киргиземин. (Оо, Мухаммад) сен “Сакар” тозогунун кандай экенин билбейсиң. Ал өзүнө ташталган эч бир кылмышкерди калтырбайт жана жөн койбойт. Терини карайтып, өзгөртүп коёт!» (Муддасир сүрөөсү, 26-29-аяттар). Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) «Бул дүйнөдөгү от - тозок отунун жетимиштен бир бөлүгү» экенин айткан. Ошондо Сахабалардан бирөө: «Оо, Алланын Элчиси! Күйгүзгөнгө бул от өзү эле жетиштүү эмеспи»! – деди. Пайгамбар (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун): «Ошентсе да, тозок оту алтымыш тогуз эсеге көбүрөөк болот. Алардын ар бири жер жүзүндөгү от сымал ушунчалык ысык!, – деди (Бухари, 3265, Муслим, 2184). Күндөрдүн өтүүсү, замандын алмашуусу менен тозок оту басаңдабайт. Бул тууралуу Куранда мындай аяттар айтылган: “Эми, жазаңарды таткыла! Биз силерге азапты гана көбөйтөбүз!”, (Наба сүрөөсү, 30-аят), “Ар качан анын оту азайган сайын алар көбүрөөк күйсүн үчүн отту көбөйтүп турабыз (Исра сүрөөсү, 97-аят). Ошондуктан, капырлар эч качан ырахаттын даамын татпайт, убакыттын өтүүсү менен алардын азабы жеңилдетилбейт. “Алардан азап жеңилдетилбейт жана аларга жардам дагы берилбейт!” – деп айтылган Курани Каримде (Бакара сүрөөсү: 86-аят).

Бейиш гезити