Түштү туура жоруу
26.08.2020

Түштү туура жоруу

Падыша жаман түш көрдү. Түшүндө оозундагы тиштеринин баары күбүлүп түшүп калыптыр. Бул түштү жорутуу үчүн өлкөсүндөгү акылман аттуунун баарын сарайына чогултту. Түштү кантип жоруунун жолун таппай акылмандардын айласы кетти. Алар унчукпай баш чайкаган сайын падыша ачууланып:

- Эгер бул түштү жоруй албасаңар, анда баарыңар башыңардан айрыласыңар! – деп каарданды. Түш жоруучулардын айласы эми чындап кетти. Бул кыйынчылыктан кантип чыгуунун жолун таппай бири-бирине жалдырады. Акыры бир акылман падышага кайрылып:

- Улуу урматтуум, мен сизге бул түштү жоруп берем, бирок сиз башка акылмандарды бул жерден бошотом деп убада бериңиз, - деди. Падыша макул болду. Акылман чөк тизелеп отурду да:

- Улуу урматтуум, бул жакшы түш эмес, сиз жакын туугандарыңыздын баарынан айрылып калат экенсиз, - деди. Падыша анын сөзүнө абдан каарданып, анын башын алууга буйруду. Анан кайрадан акылмандарга кайрылып, ким башкача жоруй алат деп сурады. Ошондо ак сакалы көкүрөгүнө жеткен акылман ордунан туруп:

- Оо, урматтуу падышам, бул түштүн жоруму такыр башкача, бул түшкө караганда, сиз туугандарыңыздын баарынан көп жашап, өмүрүңүз узун болот экен, - деди. Анын сөзүнө ыраазы болгон падыша ага чоң тартуу берип, акылмандардын баарын бошотуп жиберди.

Бейиш гезити