Усман (Алла андан ыраазы болсун)
27.05.2020

Усман (Алла андан ыраазы болсун)

Усман (Алла андан ыраазы болсун) Ефиопияга биринчилерден болуп хижрат кылат. Анда аларды жакшы тосуп алып, отурукташтырат. Бирок, Мекке капырлары динге кирип, мусулмандарга каршылык көрсөтүлбөй калды деген сөз угулуп, Меккеге кайра келет. Бул жалган сөз болчу. Ошентип, Усман аялы Урукуя менен экинчи жолу кайра Ефиопияга келет. Кийин мусулмандар Мединага көчүшкөндө да, Усман менен аялы (Алла алардан ыраазы болсун) биринчилерден болуп жолго чыгышат. Усмандын (Алла андан ыраазы болсун) өзгөчө артыкчылыктары болгон, төмөндө алардын кээ бирине токтолобуз.

1. Усман (Алла андан ыраазы болсун) абдан уяттуу адам болгон жана андан периштелер да уялып турчу. Айша энебиз (Алла андан ыраазы болсун) айтат: “Алланын Элчиси менин үйүмдө болчу. Бир убакта Абу Бакир келип, кирүүгө уруксат сурады. Ага уруксат берди. Андан соң Умар келип уруксат сурады. Ага да уруксат берди. Алар киргенде Пайгамбарыбыз жамбаштап жаткан болчу жана анын балтырлары ачык турган. Аларды ошол абалын өзгөртпөстөн тосуп алды. Андан соң Усман келип, кирүүгө уруксат сурап калды. Ошондо, Алланын Элчиси ордунан туруп, багелегин түшүрүп, иретке келтирди да, ага кирүүгө уруксат берди. Алар кеткенден кийин, Алланын Элчисинен: Усман киргенде кийимдериңизди иретке келтирдиңиз, а Абу Бакир менен Умар киргенде андай кылбадыңыз, мунун себеби эмне? – деп сурадым. Ал: “Усмандан периштелер да уялат, анан мен кантип уялбай коёюн?” - деп жооп берди”.

2. Усман (Алла андан ыраазы болсун) тирүү кезинде бейишке кирери сүйүнчүлөнгөн он адамдын бири. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) дүйнөдөн өтөөрдө ыраазы болгондугун билдирген алты адамдын бири. Умар (Алла андан ыраазы болсун) өзүнөн кийин калыйпа болууга татыктуу деп эсептеген алты адамдын бири да Усман (Алла андан ыраазы болсун) болгон.

3. Усмандын (Алла андан ыраазы болсун) шейит болуусун Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) алдын ала айтып өткөн. Анас бин Малик (Алла андан ыраазы болсун) кабарлаган хадисте, Алланын Элчиси, Абу Бакир, Умар жана Усман (Алла алардан ыраазы болсун) төртөө Ухуд тоосуна чыгышат. Ошол мезгилде тоо титирей баштайт. Алланын Элчиси тоого: “Оо, Ухуд! Тынчтангын! Сенин үстүңдө Элчи, сыдык жана эки шейит турат” – дейт. Анан тоо титиребей калат.

4. Усман (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздын эки кызына үйлөнгөн. Али бин Абу Талиб (Алла андан ыраазы болсун) Усман жөнүндө минтип айткан: “Периштелер аны “Эки нурдун ээси” деп чакырышат. Ал Пайгамбардын эки кызына үйлөнгөн. Ага бейиште бир ак сарай курулгандыгы убада кылынган”.

5. Ал Пайгамбарыбыз менен бирге көптөгөн казаттарга катышкан. Бир гана Бадр согушуна катыша алган эмес. Ислам тарыхында “Байаты Ризван” деген ат менен белгилүү болуп калган сахабалардын келишими Усман (Алла андан ыраазы болсун) үчүн болгон. Курайш капырлары Усманды өлтүрүштү деген кабар тараганда, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сахабаларды чогултуп, артка чегинбөө үчүн ант беришет. Ошондо, Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сол колунун үстүнө оң колун коюп: “Бул Усмандын колу деп эсептегиле” деп айткан. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Усмандын колун өз колунан жогору койгон.

Бейиш гезити