Ыкластууга шайтандын күчү жетпейт
13.07.2019

Ыкластууга шайтандын күчү жетпейт

Адамдардан алыс, тээ токойдун четинде бир ыкластуу адам жашачу. Ал ар дайым Аллага ибадат кылып, жаман, бузуку иштерден алыс болчу. Бир күнү ал адаттагыдай эле намаз окуп бүтүп, зикир чалып олтурган. Кокустан ага бир топ адамдар келишет да:

- Сен ар дайым Жалгыз Аллага сыйынасың, бирок, тигил жакта бир топ адамдар Алланы таштап, жалгыз өскөн даракка сыйынып жатышат. Сен аларды токтотууга аракет кылбайсыңбы? - дешет. Тигинин ачуусу келип, колуна балтасын алып, жолго чыгат. Жолдо бара жатса анын алдынан балбан адамдын кейпин кийген шайтан чыгып:

- Мынчалык ачууланып кайда бара жатасың? - деп сурайт.

- Адамдар сыйынып жаткан даракты кыюу үчүн бара жатам - дейт, тиги.

Ошондо шайтан анын колунан балтаны жулуп алуу үчүн талаша баштайт. Бирок, канчалык аракет кылбасын ага күчү жетпей коёт. Күч менен тартып алууга көзү жетпеген шайтан эми аны башка жол менен алууга аракеттене баштайт да:

- Эгер сен даракты кыйбасаң, мен сага күн сайын он алтын дилде берип турам - дейт. Тиги бир аз ойлонот да, макул болуп артка кайтат. Биринчи күнү эртең менен ордунан туруп жатып жаздыгынын астында он дилденин турганын көрөт. Эртеси дагы он дилде алат. Үчүнчү күнү дагы алат. Төртүнчү күнү ордунан туруп, жаздыгынын астын караса эч нерсе жок. Алданып калганына ачууланган тиги балтасын көтөрүп жолго чыгат. Баягы жерге келгенде арык адамдын кейпин кийген шайтан алдынан тосуп чыгат. Ачууланып кайда жөнөдүң - дейт шайтан. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйганы бара жатам - дейт тиги. Ошондо шайтан анын колуна жармашып, балтасын оңой эле жулуп алат. Күчү жетпей калганына таң калган киши:

- Сага Алланын лаанаты болсун, бүгүн эмне үчүн сага күчүм жетпей калды - дейт. Ошондо шайтан: Сен мурдагы бара жатканыңда Алла үчүн ачууланып бара жаткансың. Ошондуктан, Алла сага күч берип, мени алсыз кылып койгон эле. Ал эми азыркы бара жатканыңда, алтын үчүн ачууланып бара жатасың, ошондуктан, Алла сени алсыз, мени күчтүү кылып койду - деп жооп берет.

Бейиш гезити