Ыр, музыка
06.11.2019

Ыр, музыка

Абу Таййиб Табари: «Шафийдин жолдошторунун айтуусу боюнча эркек киши жат аялдын ырдаганын угуусу жакшы эмес» - деген.

Абу Таййиб Имам Шафийдин дагы бир сѳзүн эскертет: «Элди чогултуп, күңүн ырдаткан киши акылсыз, ал күбѳлүккѳ ѳтѳ албайт».

Абу Таййибдин айтуусу боюнча Имам Шафий ошол кездеги таяктарды ыргак менен уруу оюнун да макүрөө деп эсептеген. Бул усулду мурдагы замандын ыймансыздары Куранды угуугуа тоскоол болуу үчүн ойлоп тапкандарын буга себеп кылып кѳрсѳткѳн.

Имам Малик ыр угуу туурулуу: «Бирѳѳ күң сатып алып, анын ырчы экенин билсе, аны ээсине кайтарып берүүсү керек» деген.

Саад уулу Ибрахимден башка мединалыктардын баары ушундай кѳз карашта.

Абу Талиб Маккий кээ бир кишилер ыр угууну уруксат берилген катары эсептегени тууралуу: «Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сахабаларынан Абдулла бин Жаафар, Абдулла бин Зубайр, Мугийра бин Шууба, Муавия жана башкалар ыр угушчу. Мурда жашап ѳткѳндѳрдѳн сахабалар жана табайиндердин бир тобу да музука угууну четке кагышкан эмес» дейт.

Абу Талиб Маккий сѳзүн улап: «Хижаздыктар (Мекке менен Мединаны өз ичине камтыган аймак) Меккеде, биздин жаныбызда, жылдын эң ыйык күндѳрүндѳ ыр угушчу. Мисалы, пендеге Алланы зикир кылуу буйрулган Курман айт күндѳрү алардын кѳпчүлүгү ыр угушчу. Меккеликтер сыяктуу эле Медина эли да ыр угуудан каччу эмес. Азирети Атаанын эки күңү бар эле. Алардын ырын достору да угушчу. Салим уулу Абу Хасандан «Ыр угууну арам деп айта аласызбы?» - деп сурашканда ал: «Менден жакшы деген кишилер да ага уруксат берилген деп эсептешчүү жана угушчу. Андай болсо мен эмне демек элем» - деген.

Бин Журайж чертме аспаптарды угууга уруксат берчүү. Андан: «Бул Кыяматта жакшы иш болуп саналабы?» - деп сурашканда ал: «Жаман иш деп да, жакшы иш деп да саналбайт. Анткени, ал куру бекер айтылган сѳздѳргѳ окшойт. Алла Таала мындай деп айтат: «Максатсыз ичкен антыңар үчүн Алла силерди жазалабайт» деп жооп берген.

Жүрѳктѳрдүн ачкычы китебинен