Ырыскынын ачкычтары (2)
12.07.2016

Ырыскынын ачкычтары (2)

7) Аллах жолунда садака кылуу. Аллах Таала айтты: “Айткын: “Чындыгында, Раббим Өзү каалаган кулдарына ырыскыларын кеңейтет жана кимге кааласа тарытат. Эмнени садака кылсаңар, анын ордун толтуруп берет жана Ал эң жакшы ырыскы берүүчү”. (Саба, 39- аят). Аллах Таала айтты: “Эй ыйман келтиргендер! Соода, достук жана колдоо болбой турган (Кыямат) Күн келгенге чейин Биз берген ырыскыдан садака кылгыла”. (Бакара, 254-аят). Пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: “Аллах Таала айтты: “Эй адам баласы! Садака кылсаң, Мен сага (ырыскыңды көбөйтүп) берем!...”. (Бухари, Муслим). Асма бинт Абу Бакр Сыддык (Аллах андан ыраазы болсун) айтты: “Аллахтын элчиси мага айтты: “Чаначыңдын оозун байлаба, эгер байласаң, анда Аллах сенин ырыскыңды байлайт”. (Бухари, Муслим). Хадистин башка риваятында Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мындай деп айткан: “Садака кылгын жана эсептебегин, антсең сеники да эсептелип (чектелип) калат; катпагын, эгер катсаң Аллах сага (буюрулган ырыскыны) катып коёт”. (Муслим).

8) Алсыздарга жана колунда жокторго садака кылуу. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: “Силер араңардагы алсыздарыңардын (берекеси менен) гана жеңишке жана ырыскыга жетишип жатасыңар”. (Бухарий).

9) Аллахтын Шариатын кармануу. Аллах Таала айтты: “Эгерде, алар Тооратты, Инжилди жана аларга Раббисинен түшүрүлгөн (Куранды) карманышса, анда алар үстүлөрүндөгү жана бут алдыларындагы (ырыскыдан) тамактанышмак. Аларда орточо үммөт бар, бирок алардын көпчүлүгүнүн кылган иштери жаман”. (Маида, 66-аят).

10) Дуба кылуу. Аллах Таала айтты: “Зарыккандын дубасына (Аллахтан башка) ким жооп берет жана жамандыкты ким кайтарат?" ( Намль, 62-аят). Дагы бир аятта минтип айтылган: “Айткын: “Оо, Аллах! Бардык мүлктүн падышасы! Сен мүлктү кимге кааласаң бересиң жана кимден кааласаң тартып аласың. Кимди кааласаң ардактуу кыласың жана кимди кааласаң кор кыласың. Бардык жакшылык Сенин колуңда. Чындыгында Сен бардык нерсеге кудуреттүүсүң. Түндү күндүзгө алмаштырасың, күндүздү түнгө алмаштырасың. Өлүүдөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарасың жана кимге кааласаң эсепсиз ырыскы бересиң”. (Аалу Имран, 26-27-аяттар). Аллахтын элчиси (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) минтип дуба кылган: “Оо, Аллах! Жакырчылыктан, жетишпестиктен, маскара болуудан коргоо сурайм; зулумдуктан жана зулумдук кылуудан коргоо сурайм”. (Абу Дауд, Хаким).

11) Намаз окуу. Аллах Таала айтты: “Үй-бүлөөңдү намазга буюр жана намаз окууда сабыр кылгын. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, ырыскыны сага Биз беребиз жана такыбалыктын акыбети кайтат”. (Тоха, 132-аят). Ким талаптагыдай намаз окуса, асман менен жердин Раббиси анын ырыскысын көбөйтөт! Пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) жокчулук келгенде үй-бүлөөсүн: “Оо, үй-бүлөм! Намазга тургула! Намазга тургула!”, - деп намазга үндөгөн.

12) Таң эртеден ырыскы издөө. Аллахтын элчиси (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) минтип айткан: “Оо, Аллах! Менин үммөтүмдүн таңына береке бер!”. (Ахмад, Абу Дауд). Дагы бир хадисте: “Эртең мененки уйку ырыскыдан куру калтырат” - деп айткан. (Имам Ахмад).

13) Илим издегендерге садака кылуу. Илим издегендерге садака кылуу ырыскыны көбөйтөт, өзгөчө Шариат илимин издегендерге. Анас бин Малик риваят кылат: Пайгамбардын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) убагында эки бир тууган болгон. Алардын бирөөсү илим издеп Пайгамбарга (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) келип жүргөн, ал эми экинчиси болсо кесипчилик кылган. Кесипчилик кылып жүргөнү илим издеп жүргөн бир тууганынын үстүнөн Пайгамбарга (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) арызданганда, Пайгамбар Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) ага мындай деп жооп берген: “Сен ошонун (берекеси) менен ырыскылуу болуп жатасың". (Тирмизи, Хаким).

14) Аллах Тааланын берген жакшылыктарына шүгүр кылуу. Ырыскыны көбөйтө турган себептердин бири- берилген нээматтарга шүгүр кылуу, анткени, эгерде колдогу нээматтар үчүн Аллахка шүгүр кылынса, анда Аллах Таала ошол нээматтарды сактап, андан да көбөйтүп берет. Аллах Таала айтты: “Силердин Раббиңер жарыя кылды: “Эгерде (Мен берген нээматтарга) шүгүр кылсаңар, анда Мен силерге (андан дагы) көбөйтөмүн”. (Ибрахим, 7-аят).

15) Ишенимдүүлүк. Аллахтын элчиси (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: “Ишенимдүүлүк ырыскыны өзүнө тартат, кыянатчылык жакырчылыкты тартат”. (Канзиль Имаал, 5493). Кимде ким Аллах Тааланын динин туура жана чын ыклас менен карманса, анда асман менен жердин Раббиси Өзүнүн Ыйык Куранында жана Пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Сүннөтүндө ага эсепсиз ырыскы берип, асман менен жердин берекесин ача турганын убада кылган. Шариатты карманган адам өзүнүн тандап алуу эркиндигинин негизинде ишин жеңилдетип, ырыскысын көбөйтө алат жана Аллах Тааланын берекесине ээ болот. Бул жолдо мусулман адам эки дүйнөдө тең ийгиликке жетишет. Бирок адамдын түпкү максаты ушул дүйнөнүн гана убактылуу жыргалчылыктары болсо, анда Аллах Таала анын каалаганын берип коёт, бирок Акыреттин ырыскысынан куру калат. Аллах Таала айтты: “Кимде-ким бул дүйнө жашоосун жана анын (убактылуу) жыргалчылыгын кааласа, анын иш-аракеттеринин (натыйжасын) бул дүйнөдө толугу менен беребиз жана алар эч нерседен кем болушпайт. Бирок, аларга Акыретте тозок отунан башка эч нерсе жок жана (бул дүйнөдө) жасагандары жана кылган иштери текке кетет”. (Худ, 15-16-аяттар).