Ыйлаган төө
19.07.2019

Ыйлаган төө

Бир ирет сүйүктүү Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бак ичинде бара жатып, бир төөгө көзү түштү. Төө өтө көп жумуш аткаргандыктан абдан чарчап турган жана аябай эле арык болчу. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) анын жанына келип, эки көзүнөн жаш агып жатканын көрдү да, жанындагылардан бул төөнүн ээсин таап келүүнү өтүндү. Бир аздан кийин төөнүн ээси Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жанына келди. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ага салам айтып, анан: “Бул төөнү мынчалык кыйнаганың үчүн Алладан коркпойсуңбу? Аны сага Алла берген, карачы бул кыйналганын айтып, арызданып жатат” – деди. Көрдүңөрбү туугандар, жаныбарлардын баары биз сыяктуу эле чарчашат. Демек, аларды жакшы карап, убагында тойгузуп туруу керек.

Бейиш гезити