Өз өмүр баяныңды өзүң жаз
08.10.2019

Өз өмүр баяныңды өзүң жаз

Күндүн аябай ысып турган мезгилинде Каабанын жанында олтурат элем. Бешим намазына бир сааттай калган. Олтургандардын арасынан бир жашы улгайган аксакал ордунан туруп, замзам суусунан чөйчөккө куюп элдерге бере баштады. Сол колуна суу куюлган идишти көтөргөн, оң колуна чөйчөктү кармаган, улам бири ичип бүткөн сайын экинчисинин жанына келип замзам суусун узатып жатты. Олтургандар улам бири ичип бүткөн сайын экинчисине келгенче сууну ичүү үчүн күтүп олтурду. Ошентип, аксакал тердеп-тепчип, ар бирине сууну сунган сайын жүзү жылмайыңкы болуп, бир канча адамдарга суу берүүгө үлгүрдү. Алыстан байкап олтурган мен бул аксакалдын сооп ишти жакшы көргөндүгүн жана сабырдуулугуна таң калдым. Ошондо мен салих амал, сооп иштер өтө көп жана жеңил экенин баамдай алдым. Кимге Алла салих амалды жеңил кылса, ал эч качан ал адамга оор болбойт. Ким сооп ишти, салих амал кылууну кааласа, кайсыл жерде жана кайсы иш болбосун аны иш жүзүнө ашыра алат.

Абу Бакир (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) менен көчкөндө Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) коргоо үчүн өз өмүрүн коркунучка салган.

Хаатим Тай (Алла андан ыраазы болсун) акыркы тамагын коногуна берип, өзү ачка уктаган.

Абу Убайда (Алла андан ыраазы болсун) мусулман аскерлери эс алсын деп түнү бою аларды коруп уйкудан калган.

Умар (Алла андан ыраазы) Мединаны түнү бою кыдырып, ким ачка болсо тамак алып келип берүү үчүн айланып чыгаар эле.

Абу Талха (Алла андан ыраазы болсун) Ухуд согушунда Пайгамбарыбызды (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жаадан коргоп өзүн тоскон.

Бин Мубаарак башкаларга тамак жетсин деп өзү орозо кармаган.

Капаланба китебинен