Замзам суусу
25.08.2019

Замзам суусу

Каабанын орду унутулган жылдардын биринде Ибрахим пайгамбар Ажар энебиз менен уулу Ысмайылды алып азыркы Кааба турган жерге келет. «Мага силерди ушул жерге калтыруу буюрулду» деп кайтып кетет. Ажар энебиз тобокел кылып буйрукка баш иет да: «Раббим бизге жетет!» - дейт. Алардын жанында бир чөлмөк суу 3-5 даана курма бар эле. Анын үстүнө Ысмайыл али наристе болчу. Ажар энебиз бир нерсе табууга үмүттөнүп Сафа чокусуна чыгат. Бир дагы бак, куураган чөп дагы жок болот. Кийин Марва чокусуна чыгат. Кайра кайтып келгенде уулун таппай калат. Катуу тынчсызданган абалда кайра Сафа жана Марва арасындагы ысык күн астында 7 жолу кыйналып жүгүрөт. Кийин коңур үн угат. Алдынан айдай жаркыраган Жебирейил перищте көрүнөт. Ушул таң калуу менен Ажар энебиз уулун көрөт. Сүйкүмдүү баланын буттарынын алдында мөлтүрөгөн суу чыгып жатканын көрүп, сууну бир жерге жыйнагысы келет. Бир жагынан суунун төгөрөгүн курчап, бир жагынан чөлмөгүн толтурууга аракет кылат. Маанисиз толкунданган үн менен «Зам» (токто) дейт. Жада калса, «Зам!..» «Зам!..»деп кыйкырып жиберет. Жебирейил периште күлүмсүрөп: «Коё бер, аксын! Бул суу дайым агат, эч токтобойт», - дейт.

Бул сууга көчмөн уруулардын назары түшөт. Акыры Журхуми уруудагы адамдар Ажар энебизден уруксат алып Кубайс тоосунун этегине келип отурукташат. Ушундай касиеттүү жер калаага айланып, аты Мекке деп аталып калат. Куттуу хадисте мындай делет: «Касиеттүү Замзам суусу - берекелүү», «Касиеттүү Замзам ичкендерди тойгузат», «Жер бетиндеги кудуктардын эң кайырлуусу - Замзам кудугу», «Касиеттүү Замзам кандай ниет менен ичилсе шыпаасы дагы ошол үчүн болот».

Замзамды иче турчу кезде Кыбыланы кароо керек. Бисмилланы айтып, өйдө туруп жана тойгончо ичүү керек. Ичүү учурунда үч жолу деп алынат. Дуба кылуу керек жана акырында шүгүр кылуу керек. Замзам суусун ичип айтылган дуба кабыл болот. Каабаны ар айланган сайын Замзам суусун ичүү мустахаб. Миллиондогон ажылар ичип, жуунуп, мекендерине ала кетишет. Суу соргучтар менен күнү-түнү тартып жатса дагы түгөнбөйт. Замзамдын жер жүзүндөгү суулардын эң негизи жана эң жогору касиеттүүсү экендиги ачыктан айкын.
Бейиш гезити