Жаман ишти Алла үчүн таштасаң, Ал анын ордуна жакшысын берет
24.07.2019

Жаман ишти Алла үчүн таштасаң, Ал анын ордуна жакшысын берет

Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) бир хадисинде: «Кайсы бир жаман ишти Алла үчүн таштасаң, Ал анын ордуна жакшысын берет» – деп айтылган. Хадис аалымдарынын көпчүлүгү бул хадистин Пайгамбарыбыз тарабынан айтылганы белгисиз экендигин айтышкан. Ошондуктан, бул хадис эл ичине кеңири таралганына карабастан алсыз деп эсептелинет. Бирок, дал ушундай эле маанини камтыган ишенимдүү хадис да айтылган. Бул хадисти Абу Катада (Алла андан ыраазы болсун) мындайча баяндайт: «Абу Дахмаа экөөбүз өрөөндө жашаган бир адамга жолугуп, андан Пайгамбарыбыздан хадис уккан-укпаганын сурасак, ал минтип айтты: «Пайгамбарыбыз мага кайрылып: «Эгерде сен бир ишти Алла үчүн таштасаң, Алла сага тиги ишиңе караганда жакшыраак ишти насип кылып коёт» - деп айткан». Бул хадисти Имам Ахмад «Муснад» китебинде жазып калтырган.

Урматтуу мусулман бир тууганым! Жогорудагы хадис өз ичине үч маанилүү ишти камтып турат. Биринчиси, «Эгерде сен бир ишти таштасаң...» деген сөзү. Бул сөздөн, биз Алла үчүн кандай эле ишти таштасак, анын ордуна андан жакшысын берерин түшүнөбүз. Экинчиси, «Алла үчүн» деген сөз. Демек, иштерди милициядан же мыйзамдан коркуп, ата-энеден же элден уялып таштасаң, күнөөдөн сактанган болосуң, бирок, анын сообу жок. Чыныгы сактануу – Алла үчүн сактануу. Алладан коркуп, Алладан уялып, Алладан сооп үмүт кылып кайсы бир ишти таштасаң, мына ошондо гана Алла андан жакшы ишти сага насип кылып коёт. Үчүнчүсү, «Анын ордуна жакшысын берет» деген сөзү. Алла үчүн бир иштен баш тарткан болсоң, Алла ошол иш сыяктуу, бирок, ага караганда сага пайдалуусун берүүсү мүмкүн. Мисалы, соода кылууда таразадан алдап ашыкча акча тапсаң болот, бирок, Алла үчүн таразаңды тууралап сооданы так кылдың. Мына ушул үчүн Алла сенин дал ошол соодаңа береке берип, башкаларга караганда соодаң бат жүрүүсү мүмкүн же болбосо, Алла Таала сага башка эле жакшылыкты берүүсү мүмкүн. Мисалы, сен туура соода кылганың үчүн, жүрөгүңө бейпилдик, жашооңо тынчтык, үй-бүлөңө ынтымак ж.б.у.с. берүүсү мүмкүн. Ошол эле учурда бул үчүн акыретте соопко да ээ болосуң. Кандай болгон жерде да, Алла сен таштаган иштен жакшыраагын берүүнү убада кылган. Катаада ас-Садууси минтип айтат: «Кайсы бир адам арам ишти аткарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок, Алладан коркуп аны аткарбаса, анын сыйлыгын акыретке чейин эле бул дүйнөдө көрө алат». Бул туурасында Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыздан айткан хадис кудусиде, Алла Таала минтип айтат: «Эгерде Менин пендем күнөө ишти аткарууну ниет кылса, аны аткармайынча ага күнөө жазылбайт. Эгер ал күнөөнү жасаса, бир күнөө кылды деп жазылат. А, эгер ниет кылган күнөө ишин Мен үчүн аткарбай калса, анда, ага бир сооп иш аткарды деп жазылат. Эгерде ал кайсы бир жакшы ишти аткарууну ниет кылса, бирок, аны аткарбаса да ага бир сооп кылды деп жазылат. А, эгер ал ишти аткарса, анда, ага ондон жети жүзгө чейин сооп иш кылды деп жазылат». (Бухари, 7501).

Урматтуу мусулман бир тууганым! Алла үчүн таштаган ишинен андан жакшысын кайтарып алган учурлар ар бирибиздин башыбыздан өтөт. Бирок, биз аны байкабай калабыз. Азыр Куранда айтылган кээ бир пайгамбарлардын башынан өткөн ушундай окуяларга токтолобуз. Мына ушул окуяларды уккандан кийин, ар бирибиз өзүбүздү байкап көрөлү. Мүмкүн, Алла Таала бизге да ушундай жакшылыктарды берип жаткандыр. Куранда Сулайман пайгамбар тууралуу айтылган. Сулайман пайгамбар казатка чыгууну абдан жакшы көргөн. Ошон үчүн ал көптөгөн жылкыларды баккан. Жылкылары жөнөкөй эле аттар эмес, келишкен тулпарлар болгон. Бир ирет Сулайман пайгамбар ошол тулпарларына кызыга карап олтуруп күн батып кеткенин байкабай калат. Тагыраак айтканда күн батуудан мурда окулчу намазын өткөрүп жиберет. Ошондо катуу кайгыргандыктан жана Аллага болгон сүйүүсүнүн күчтүүлүгүнөн тулпарларын кылычы менен башын алып курмандык кылып жиберет. Буга анын шариятында уруксат берилген эле. Кийин Алла Таала анын тулпарларынын ордуна, шамалды баш ийдирип берди. Чынында тулпарлар абдан күлүк болгон. Бирок, алар канчалык күлүк болбосун баары бир шамалдын ылдамдыгына тең келе албайт эле. Демек, Алла Таала Сулайман пайгамбарга аткарган ишинен жакшыраагын тартуу кылды.

Абдишүкүр ажы Нарматов