Жаман ойлордон алыс бол!
30.05.2020

Жаман ойлордон алыс бол!

Күндөрдүн бир күндөрүндө абдан кыйналганы жүзүнөн байкалган бир киши молдокеге келип: "Молдоке, жаман ойлор аң-сезимимди ээлеп алып, жан-дүйнөмө тынчтык бербей жатат. Мындай азаптуу ойлордон кантип кутулам?" - дейт. Молдоке жылмайып: "Эгер сага бири ак көңүл, бири кара ниет эки адам келип ар нерсени айтып жабышып алса, кимисин оңоюраак кетирип салмаксың?" - деп кайра анын өзүнө суроону узатат. "Ак көңүл адамды жеңилирээк кетирсе болсо керек" - деп жооп берет, ал. Мына көрдүңбү, жакшы ойду үркүтүп жиберүү оңой, ал эми жаман ойдон арылууң кыйын" - деп жооп берген экен молдоке.

"Жараткан пенделерине сураганына жараша, пейилине жараша берет" - деген кеп бар. Адам напсисин тизгиндегенди үйрөнүүсү керек. Напсисин тыя албаган адам тоодой балээге кабылат. Элибизде: "Ынсапсызга кашык салсаң беш ууртайт" - деген кеп бар. Ынсапсыз адам коомдо өз көмөчүнө күл тарткан өзүмчүл болот. Өзүмчүл адамдын эч кимди жарытпай тургандыгы бештен белгилүү. Өзүмчүлдүктүн өзүнө окшош текеберлик, сараңдык, ичи тардык сыяктуу тажаал бир туугандары бар экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бардык иште Жараткан ниетине жараша берерин унутпай, жаман ойдон алыс болуңуз, окурманым.

Турмуш сабактары китебинен

Эр адамдын жаманы,
Жүрүшүнөн кул болор.
Ургаачынын жаманы,
Кыялынан тул болор.

Калыгул олуя