Жамгыр
28.05.2020

Жамгыр

Алланын даанышмандыгы жамгырга окшош. Анын булагы түгөнгүс, бирок, талап кылынганчалык гана берилет. Мисалы, жазда көп, күздө аз дегендей.

Шириндиктер шириндерин, дарыгерлер дарыларын кагазга ороп, идишке салып беришет. Бирок, шириндик менен дарынын казынасы түгөнгүс. Түгөнгүс нерсе батчу беле...?

Бир жолу капырлар азирети Мухаммед Пайгамбарыбызга (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) сын тагышып: "Мухаммед, Куран эмнеге аят-аят болуп түшүп жатат? Сүрөө-сүрөө болуп эле берилсе болбойт беле?" - дешти.

Анда Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аларга таң калып: "Бул караңгы адамдар эмне деп жатышат деги? Мага бир сүрөө бир түшсө куйкаланып кетпейминби" - деп жооп берди.

Ооба, чындыгында билген жана түшүнгөн адам аздан көптү, бирден онду, бир сүйлөмдөн бүтүндөй кепти баалай алат.

Сырдуу икаялар китебинен