Жандыктар эти
04.09.2020

Жандыктар эти

Кургакта жашаган жаныбарлар жана канаттууларга байланыштуу шарапаттуу хадисте мындайча билдирилген: "Ит тиши бар жырткыч айбандар жана тырмагы менен аңчылык кылган канаттуулар желбейт”. (Муслим)

Эти желбеген кургакта жашаган жаныбарлар:

Чочко, доңуз, карышкыр, арстан, жолборс, барс, леопард, панда, пантера, гепард, ягуар, пума, тыйын чычкан, киш, суусар, булгун, горилла, маймыл түрлөрү: шимпанзе, бабуин, гиббон, орангутан, гиена, пил, ит, мышык, кундуз, кашкулак, сүлөөсүн, чөө, түлкү, ак чычкан сыяктуу ит тиштүү жаныбарларды жегенге болбойт. Шафи мазхабында түлкү, гиена, тыйын чычкан жана ак чычкан желет.

Эти желген кургакта жашаган жаныбарлар:

Жираф, кенгуру, коён, кой, эчки, топоз, уй, бука-өгүз, төө, бизон. Лама болсо жапайы төө, булар желет. Эчкинин жапайысы болгон тоо эчки, кийик, аркар, антилопа желет. Жапайы койлор да желет. Жылкы эти адал болуп саналат, корто жылкы пони дагы жылкыга кирет. Жылкы эти Шафи жана Ханбали мазхабдарында адал, ал эми Малики мазхабында арам. Жапайы жылкы желет. Үй эшеги арам. Жапайы эшек болгон зебра желет.

Ыйман желеси тайпасынан