Жашоо кандай болсо, ошондой кабыл кыл
28.09.2019

Жашоо кандай болсо, ошондой кабыл кыл

Бул дүйнөнүн абалы жапа чегүү, чарчоо, түңүрөйгөн, түркүн түстүү, ар түрдүү кайгы-капа жана кыйынчылыктар менен аралашкан, сен ошолордун так ортосундасың.

Ата болсун, жубай болсун, дос болсун, кадырлуу инсан болсун, үй болсун, жумуш болсун баарынан бир кыйынчылыкты көрөсүң, кээде алардан жаман нерсе да чыгып калат, ошондуктан, жамандыктын отун жакшылыктын суусу менен өчүрсөң, ошол замат кутуласың, ал эми жаралоо – бул өч алуу.

Алла Таала бул дүйнөнү эки карама-каршы нерсе менен жаратууну каалады, эки түрдүү, эки бөлөкчө эки көз караш, жакшы-жаман, оңолгон-бузулган, кубаныч-кайгы акырында ушулардын ичинен жакшысы, оңолгону, кубанычтуусу тазаланып бейишке кирет, ал эми булардын ичинен жаманы, бузулганы, кайгысы топтолуп чыгып барып тозокко кирет. Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айткандай: "Бул дүйнө каргышталган, анын ичиндегилер да каргышталган, бир гана Алланы зикир кылуу жана Ал сүйгөн нерселер жана пайдалуу иштер каргышталбаган".

Табигый турмушта жашап, үлгүлүү бол, жашоо-турмуш кандай болсо ошондой кабыл кыл, өз жаныңды турмуш курууга баш ийдир, сага мал дүйнө эч качан туура жолдош болуп бербейт жана жетишээрлик да болбойт, анткени, туура жолдош жана толук жетишээрлик дүйнөнүн иши эмес.

Аялың да сен каалагандай толук жетишээрлик боло албайт, бул тууралуу Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) да айткан: "Бир момун мусулман эркек момун мусулман аялынан жетишээрлик ыраазы болбойт, эгер бир кулк-мүнөзүн жаман көрсө, башка мүнөзүнө ыраазы болот".

Ошондуктан, колдо бар нерсеге канааттануу керек, кечиримдүү болуу керек, жакшысын алып, жаманын таштоо керек, кээ бир учурларда анча-мынча нерселерге көздү жумуп койгон да жакшы.

Капаланба китебинен