Же болбосо, адамдарга Алла берген артыкчылыкты көрө албай жатышабы?
06.10.2019

Же болбосо, адамдарга Алла берген артыкчылыкты көрө албай жатышабы?

Көрө албастык сөөктү да тешип өткөн курт сыяктуу, көрө албастык жугуштуу оору сыяктуу денеге да бузукулукту таркатат, кээ бирлери айткан экен: "Көрө албастар эс албайт, ал кордук көргөндүн кийимин кийген залим, чынчылдын чапанын кийген душман".

Дагы башкасы мындай деген: "Көрө албастык - адилеттүү болуп жакшы көрүнгөнү менен жолдошун дагы өлтүрөт.

Мен алгач өзүмдү анан силерди көрө албастыктан кайтарам, башкаларды мээрим, ырайым кылбастан алдың, өзүмө анан силерге мээримдүү болууга чакырам, анткени, башкаларга көрө албастык кылуу менен өзүбүздү кайгы-капага салып, этибизди жеп, каныбызды ичип, уйкубузду качырабыз.

Көрө албас тандырга ысык от жагып, анан ага өзүн таштаган сыяктуу. Жакшы жашап жаткан турмушуңду бузуу үчүн, тынчсыздануу, кайгы-капага батуу көрө албастыкты туудуруп, турмушуңду бузат. Көрө албастын балээси тагдыр менен тартышат, Алланы адилеттүүлүктө күнөөлөйт, шарият жолунда жаман адепте болот, туура жолдо жүргөн инсан менен кайчылаш пикирде болот.

Өкүнүчтүүсү көрө албас сооптон да куру калат, көрө албас өлгөнчө жыртык кийим сыяктуу болуп жүрө берет же болбосо инсандардагы жакшылыктар андан кетет. Бардыгы оңолот, бир гана көрө албас оңолбойт, анын оңолуусу сендеги Алла берген ниймат-жакшылыктарды, шыктуулугуңду, өзгөчөлүгүңдү, аброюңду алып салганыңда гана сени менен болот, эгер ошондой кылган болсоң мүмкүн аргасыздан сени менен жакшы болуусу ыктымал. Аллахым бизди көрө албастын жамандыгынан сакта! Көрө албас кара чаар уулуу жылан сыяктуу болот, ал күнөөсүз инсанга болгон уусун чагып бүтүрмөйүн тынчыбайт.

Ошондуктан көрө албастыктан алыс болгула, анын жамандыгынан сактоосун Алладан сурагыла, ал сени дайыма сактап турат!

Капаланба китебинен