Жипсиз байланган эшек
10.07.2020

Жипсиз байланган эшек

Дыйкан талаасына келет. Эшегинен түшүп, аны аркандайын десе, кашайып арканын үйүнө унутуп калыптыр. Ары карап, бери карап акыры жанаша чатырдагы кошунасына басып барып:

- Ашыкча жип болсо берип турсаңыз жакшы болот эле. Эшектин арканын үйгө унутуп калыптырмын - деди кошунасына саламдашкандан кийин. Кошунасы:

- Ой, эшекке аркандын эмне кереги бар. Аны жөн эле байламыш болуп койсоң, ордунан жылбай тура берет го - дейт. Дыйкан кошунасы айткан акылана муюп, эшегин моюунан сылап, жип менен байлаган киши болуп, жерге казык кагымыш болот да, басып кетет. Кызык, чындап эле кошунасы айткандай эшек ордунан жылбай кала берет. Ошентип кечке чейин талаада эмгектенген дыйкан кечинде үйүнө кайтмакчы болот. Жүк-тагын эшегине артып үйүн көздөй айдайт. Бирок, эшек тырышып ордунан жылбайт. Түрткүлөйт, тарткылайт, чапкылап көрөт. Эшек ордунан такыр козголбой коёт. Кыйкырып, ачууланып эшегин бастыра албай жаткан дыйканга кошунасы басып келип: 

- Ой, эмне эле кыйналып жатасың? - деп сурайт. Дыйкан:  

- Мобу, кашайгыр, баспай жатат, - дейт дыйкан. Кошунасы:

- Анын жибин чечтиңби? - дейт. Дыйкан:  

- Ал бош эле турбайбы - деп таңданат. Кошунасы:

- Сен үчүн бош турганы менен, ал өзүнө байланып турат. Жибин чечимиш болсоң, анан басат - деп күлөт. Дыйкан эшектин моюнунан жипти чечип алгансып сылап өтөт. Эшек ошол замат кыдыңдап жолго түшөт. Дыйкан күлкүсүн тыя албай артынан жөнөйт.

Ооба, эшектин бул кылганына баарыбыз күлүүбүз мүмкүн. Бирок, турмушта да тиги эшек сыяктуу акылынан байланып калган адамдар бар. Чындыкка көзү жетип, акыйкатты билип турса да, жипсиз байланган ишениминен алыстап кете албайт.