Жоолук - заманбап кийим
03.08.2016

Жоолук - заманбап кийим

Батыш кабарчылары жоолук жамынган мусулман доктур аялга анын кийими эскичилик же артта калуу деп сураганда ал мындай деп жооп берген экен: “Эн биринчи доордо жашаган адамдар жылаңач сыяктуу жүрүшкөн, заман өткөн сайын инсандын акылы өсүп, кийим кийип башташты, азыркы мен кийип тургандай. Ушул кийим адамзаттын артта калуусу эмес, акыл-эс жана өркундөө жаатындагы жеткен эн бийик чокусу. Ал эми жыланачтануу - инсандык акыл-эстин байыркы заманга жана эскичиликке кайра кайтуу болуп эсептелет. Эгерде жыланачтануу өркүндөп-өсүү деп түшүнсөк анда жаныбарлар цивилизациясында жашап жаткан болушат эле, карабайсыңар уйлар гана желиндерин көргөзүп жүрүшөт...
Hibapress facebook баракчасынан которулду.
Заманбап кийим - хиджаб. Мини юбка - жапайычылык