Жоолукту жээриген жаман жорук
29.07.2016

Жоолукту жээриген жаман жорук

Учурда жоолукчан апа-эжелерибизди жээриген сөздөр жүрүүсү боюнча чоң талаштар жүрүп жатат. Мындайда «жоолукчан» ыймандуу окуучулардын, кыздардын көбөйүүсүнө каршы болуп, уятсыз «жылаңач» кыздардын көбөйүүсүн каалаган түркөй инсандардын «акылмандыгына» таң каласың. Алар өздөрүнчө эле Жараткандан да акылдуусунганына «тооба» гана келтиресиң. Алардын ата-бабабыз аздектеп келген «жоолуктун» касиетин билбестен асылганына эмне дейсиң!? Албетте, андай адамдар динсиз- ыймансыздар же түшүнүгү тайкы-акылсыздар экендигине ачык ынанасың. Ыйык Куранда Аллах Таала мындай деген: «Момун аялдарга айт: (Ар кайсы эркектерди кароодон) көздөрүн сакташсын жана уяттуу жерлерин, абийирлерин сакташсын! Көрүнүп тургандан (манжалары жана кызыл ашыктын ылдый жактарынан) башкасын көрсөтүшпөсүн! Жоолуктарын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынышсын. Сулуулуктарын көрсөтүшпөсүн… Анан да, көмүскө кооздуктарын башкаларга көрсөтүү үчүн буттарын жерге катуу уруп жүрүшпөсүн. Эй момундар! Баарыңар Аллахка гана тооба кылгыла! Балким (азаптан) кутулаарсыңар.» (Нур сүрөсү, 31-аят). Демек, аялдардын «аврат» (абийри катары сааналуучу уяттуу) жерлерин жаап, тосуучу кийимдер менен оронуп жүрүүсүн Аллах Таала Ыйык Куранда түздөн-түз буйруган. Ошол себептүү момун аялдар ыймандуулук менен Аллахтын бул өкүмүн аткарып жатышат, өздөрүн күнөөдөн сактоо мaенен абийирин, уятын сактоо үчүн хиджаб, жоолук ж.б. кийимдерди кийиништи. Биз алардын ыйманына баа берип, ызат көрсөтүүбүз абзел. Кийим аркылуу аялзаттын жашыруун дене сыры, абийири бекитилип, аны чочун адамдардын суктануусунан тосуп турат. Хиджаб - эркектердин кумарлуу сезимдерди өчүрүп, зынаалык амал-аракеттерге бөгөт болот. Ал аркылуу аялдардын абийри, уят-сыйыты, кадыр-баркы корголот, коомдук турмушта эркектердин аларга болгон сыпайы сый-урматы калыптанып, жүрүм- турумда адеп-ахлактык улуу маданият пайда болот. Бирок, адамзатты улуулаган мындай «хиджаб» маданияты адамзаттын душманы шайтанга жакпайт. Шайтандын кыяматтык анык максаты адамзаттын абийирин төгүп, уяттан кетирип, Жараткандын алдында күнөөкөр кылуу болгондуктан хиджабга каршы аракеттерди жасап, аялдарды ыймандан чыгарып, абийрин ачып, уятын кетирүү үчүн азгырып, адаштырат. Шайтандын мындай терс чакырыгы коомдук турмушта "либералдык демократия", "жеке адамдын чексиз укук-эркиндиги" катары адамзат коомун булгап бузуп келүүдө. Андай азгырыкка кабылган кыз-келиндер "теңдик, эркиндик" деп, абийир-уят жерлерин ачыкка чыгарып, ”акыркы модада” ден соолугуна зыян келгенине карабай кыска, жука кийинип эркектердин делебесин козгоону көздөйт. Жаш курактары бир топко барып калса да айрым апалар, эжелер баш болуп, кыргыздар мындай кийинген эмес, арабдарды туурап алдыңар деп “кейип” калышат. Эң күлкүлүүсү ошол эле апалар өздөрү чачтарын кызыл-сарыга боёп, тысырайтып чолок шым, чолок көйнөк, майка кийип жаш көрүнгүлөрү келет. Аттиң, биздин мурдагы апалар чолок шым кийип, чачтарын боёп, саксайып жүрүштү беле? Өлкө коомунун мындай дегадациялык бузулуусу, улут, мамлекет келечегин жоготот. Коомдун бузулуусу адамдык асыл сыпаттардын, уят-абийирдин жоголуусу менен өлчөнөт. Ошондуктан, өлкөдө улут келечегинин камсыздоо коомдук аң-сезимге тиешелүү субьективдүү бир шарт.

Айгүл Акимбекова