Жөөттөрдүн ортосундагы кагылышуулар
25.08.2019

Жөөттөрдүн ортосундагы кагылышуулар

Мединадагы жөөт урууларынын Бани Кайнука, Бани Надыр жана Бани Курайза ортосунда да кагылышуулар болуп турчу. Бани Надыр жана Бани Курайза уруулары араптардын Аус уруусуна кошулуп Бани Кайнука уруусун басып келсе, Бани Кайнука уруусу Хазраз уруусуна кошулуп аларга каршы турушчу. Мадинадагы коогалаңдуу абалды жөнгө салууну каалаган Пайгамбарыбыз (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) аларды өз ара келишимге келтирип, согуштарды токтоткон.

Пайгамбарыбыз тынчтыктын жарчысы китебинен