Жыйырма биринчи атасынан аркы теги
20.06.2022

Жыйырма биринчи атасынан аркы теги

Тарыхчы-санжырачылардын айтымы боюнча, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жыйырма биринчи атасы болуп саналган Аднан, азирети Ибрахимдин тукумунан чыкканы талашсыз. Аднан менен Ибрахим Пайгамбардын арасында өтө узак убакыт өткөн. Айрым санжырачылар алардын арасында кырк урпак оошконун айтышат. Ушундан улам, арадагы өткөн убакыттын канчалык узактыгын байкоо кыйын эмес.

Бул себептен, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) жыйырма биринчи атасы Аднандан Ибрахим Пайгамбарга чейин болгон экинчи топтогу ата-бабаларынын тизмеси бир-бирден так аныкталган эмес. Кээ бир санжырачылар жети ата менен, кээ бирөөлөрү болсо тогуз ата менен азирети Исмаилге Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) тегин улаган. Мындан улам, арада бир топ эле ата-бабаларынын аты билинбей, оош-кыйыштык көрүлгөнүн байкоого болот.
Ал эми айрым тарыхчы-санжырачылар Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) Аднандан азирети Ибрахимге чейинки туташкан экинчи топтогу ата-бабаларын төмөнкүчө баяндайт:

1. Аднан
2. Удд (же болбосо Удад)
3. Мукаввим
4. Нахур (же Сарих)
5. Тайрах
6. Яруб
7. Яшжуб
8. Набит
9. Исмаил (Алланын саламы болсун)
10.Ибрахим (Алланын саламы болсун).

Тарыхчы Бин Исхак, Пайгамбарыбыздын (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) ата-бабаларынын тегин тектеп, мындан да ары көздөй сүрүп олтуруп, азирети Адамга (Алланын саламы болсун) чейин жеткирген. Бирок, башка булактарда бул ата-тегин сүрүштүрүүгө карата бирдей пикир сакталган эмес.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммеддин (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) өмүр баяны китебинен