Үзүлбөгөн үмүт
10.07.2019

Үзүлбөгөн үмүт

Кыямат күнү эч бир сообу жок, тозокко эле чечими калган адамдан Алла Таала сурайт.

- Оо, пендем! Мени кандай чечим чыгырат деп ойлойсуң? - дегенде баягы инсан:

- Мен Сенин кечиримиңден үмүт кылып турам.

- Эмнеге таянып үмүт кылып турасың?

- Оо, Алла! Мени ал дүйнөдө канча күнөө иш кылсам да жаап-жашырып кечирип келгенсиң. Бүгүн да кечирип коюуңду үмүт кылып турам дегенде, Алла Таала:

- Менден үмүтүн үзбөгөндөр бүгүн кур калбайт - деп аны да бейишке киргизет.

Бейиш гезити