03.07.2016

20 адамга смс жөнөтүү тагдырды чечпейт