20.10.2016

Адамды тааныгың келсе аны менен кошо сапарга чык