24.10.2016

Дасторкон үстүнөн баштык көтөрүү дурус эмес