05.07.2020

Идирис Айтбаев, Нуржигит Кадырбеков тууралуу