28.07.2019

Кимди жакшы көрсөң, акыретте ошо менен болосуң