06.10.2016

Өлгөндүн артынан өлгөн жок, өлгөндүн жазасы көмгөн