31.08.2020

Менин айылым жана ата-энем. (Устаз Чубак ажы)