15.09.2019

Намазда шымдын багалегин түрүү керекпи?