07.10.2021

Напил амалдардын пайдалары, момундун өлүмү