09.02.2020

Пайгамбарыбыз жаңы мусулмандарга кандай кам көрөт эле?