21.07.2020

Шалдыроо тууралуу. Врач-терапевт Гүлсана Бапаева